Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Wysokie stawki to zachęta dla nowych klientów

AdobeStock
Œrednie oprocentowanie dziesięciu najlepszych na rynku ofert wynosi 2,2 proc. w skali roku.

Oprocentowanie depozytów, które trafiły do zestawienia najlepszych lokat półrocznych (wkład 10 tys. zł), wynosi obecnie od 1,5 do 4 proc. w skali roku.

Najwyższš stawkę oferuje Nest Bank na Lokacie Witaj. Oferta jest przeznaczona dla nowych klientów, którzy otwierajš Nest Konto i deklarujš miesięczne wpływy w wysokoœci co najmniej 2,5 tys. zł. Lokatę mogš założyć również osoby uzyskujšce dochody z działalnoœci gospodarczej. Warunkiem sš wpływy na rachunek firmowy BIZnest Konto w kwocie minimum 6 tys. zł miesięcznie oraz opłacanie z tego rachunku podatków i składek do ZUS. Maksymalna kwota lokaty to 10 tys. zł.

Najatrakcyjniejsze depozyty półroczne

Nowy depozyt oferuje Idea Bank. Na "Lokacie na nowe œrodki plus" zyskać można 3 proc. w skali roku. Ale mogš jš założyć wyłšcznie posiadacze indywidualnego konta osobistego. Oferta jest dostępna za poœrednictwem bankowoœci internetowej Idea Cloud lub bankowoœci mobilnej Idea Bank PL. Na depozyt można wpłacić nawet 1 mln zł.

Oprocentowanie 2,5 proc. w skali roku proponuje Alior Bank. Lokata Online również jest jednak przeznaczona tylko dla osób otwierajšcych rachunek. Maksymalny wkład akceptowany przez bank to 200 tys. zł.

2 proc. w skali roku zyskać można na Lokacie Plus w Toyota Banku. Depozyt z minimalnym wkładem 5 tys. zł mogš otworzyć posiadacze Konta Jedynego.

Bank Zachodni WBK oferuje Lokatę Bonusowš z oprocentowaniem 1,9 proc. w skali roku. Ale klient musi zawrzeć umowę o udzielenie kredytu i wydanie karty kredytowej. Maksymalny wkład wynosi 100 tys. zł. Do promocji można przystšpić tylko do końca roku.

Osoby obsługujšce rachunek w Plus Banku poprzez bankowoœć mobilnš lub elektronicznš mogš założyć lokatę z odsetkami 1,7 proc. w skali roku. Ograniczeń dotyczšcych maksymalnej wpłaty nie ma.

Na internetowej e-Lokacie Tradycyjnej w Getin Banku zyskamy 1,65 proc. w skali roku. Wysokoœć depozytu nie jest limitowana.

Nieco mniej, bo 1,6 proc. w skali roku, proponuje Raiffeisen Polbank. Lokata Lojalny Bank jest przeznaczona dla klientów, którzy zasilajš konto osobiste wpływami (wynagrodzenie za pracę, emerytura lub renta) w kwocie minimum 1,2 tys. zł. Maksymalnie na lokatę można wpłacić 100 tys. zł.

Nasze zestawienie zamykajš lokaty: w BGŻ Optima (Elastyczna) oraz w mBanku i Orange Finanse (obie dla klientów przynoszšcych nowe œrodki). Wszystkie gwarantujš 1,5 proc. w skali roku. Œredni zysk z dziesięciu najlepszych depozytów szeœciomiesięcznych wynosi 2,2 proc. w skali roku. Jest o 0,6 pkt proc. wyższy od œredniego na rynku oprocentowania tego typu lokat. —Natalia Skwierawska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL