Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Hity inwestycyjne: nawet 90 proc. przez rok

AdobeStock
LPP, CD Projekt i Selvita to najzyskowniejsze spółki z najważniejszych indeksów.
  Rok 2017 na warszawskiej giełdzie można zaliczyć do udanych. Nie brakowało spółek, na akcjach których inwestorzy nieŸle zarobili. Najłatwiej o zysk było wœród dużych spółek z indeksu WIG20. W tym gronie zdecydowanie wyróżniły się papiery LPP. Można było na nich zarobić prawie 60 proc. Czy dobra passa tego odzieżowego potentata utrzyma się?
– Spodziewam się bardzo dobrych wyników w czwartym kwartale – mówi Sylwia Jaskiewicz, analityk DM BOŒ. – Sprzedaż internetowa rozwija się niezwykle dynamicznie przy stabilnym wzroœcie powierzchni handlowej, co oceniam jako rozsšdny zabieg. Bardzo duży wzrost powierzchni byłby kapitałochłonny, groziłby kanibalizacjš, a w dobie tak dynamicznego rozwoju e-commerce długoterminowe umowy najmu zwišzane sš z dodatkowym ryzykiem. Bioršc pod uwagę wyważonš strategię rozwoju, bardzo dobre rezultaty sprzedaży porównywalnej wynikajšce z poprawy jakoœci kolekcji i całkiem sporo gotówki, LPP wyglšda atrakcyjnie.

Inne atrakcyjne duże spółki

W czołówce najbardziej zyskownych inwestycji z WIG20 znalazły się też akcje Lotosu. W 2017 r. ich kurs wzrósł prawie o 56 proc. Eksperci sygnalizujš jednak, że zaczyna brakować przesłanek do kontynuacji zwyżek. Do głównych wyzwań należy drożejšca ropa. – Po ostatnich spadkach bieżšce wyceny sš relatywnie niskie, ale przewidywane wyniki nie sš zachęcajšce. Marże rafineryjne i petrochemiczne w czwartym kwartale sš niższe (rok do roku). Poza tym należy pamiętać o wyraŸnie mocniejszym złotym względem dolara; efekt tego będzie widoczny także w pierwszym kwartale 2018 r. – zwraca uwagę Krzysztof Pado, analityk DM BDM. Ponadprzeciętnš stopę zwrotu, przekraczajšcš 54 proc., przyniosły akcje PKO BP. Ten bankowy potentat wcišż jest pozytywnie oceniany przez inwestorów i analityków. Wœród jego głównych atutów wymienia się dywidendę (najlepsza stopa dywidendy w grupie instytucji z portfelem kredytów walutowych) oraz stosunkowo niskš cenę akcji.

Mniejsze też zyskowne

Wœród giełdowych œredniaków z mWIG40 tegorocznym hitem inwestycyjnym były akcje CD Projektu. Inwestorzy zarobili na nich ponad 94 proc. To efekt tego, że nadal œwietnie sprzedawała się seria gier o WiedŸminie. Dobre opinie zebrała też sieciowa gra karciana „Gwint". Zdaniem ekspertów, pozytywnych wiadomoœci nie powinno zabraknšć także w 2018 r. – Spodziewam się, że w połowie przyszłego roku CD Projekt rozpocznie kampanię marketingowš gry „Cyberpunk 2077", jednej z najbardziej oczekiwanych na œwiecie – podkreœla Tomasz Rodak, analityk DM BOŒ. – Ze względu na coraz częstsze aktualizacje „Gwinta" spodziewam się też rosnšcych przychodów z tej gry oraz jej pełnego uruchomienia. Spółka jest w przededniu dwóch wielkich premier, dlatego jestem optymistš, jeœli chodzi o kurs akcji firmy w przyszłym roku. Do wzrostu zainteresowania spółkš może się też przyczynić awans do indeksu WIG20; prawdopodobnie nastšpi to już w marcu. Wysokš, aż 67-proc. stopę zwrotu przyniosły walory Banku Millennium. Zdaniem analityków DM BZ WBK, bank ten jest bardzo tani (przy założeniu, że nie będzie koniecznoœci konwersji kredytów walutowych) i ma największe szanse na wzrost marży odsetkowej netto. W 2017 roku najłatwiej można było zarobić na największych spółkach   Wœród najzyskowniejszych œrednich spółek znalazł się również Benefit Systems. Jego notowania poszybowały o 60 proc., ustanawiajšc po drodze nowe maksima. Spółka nadal jest pozytywnie oceniana z uwagi na systematycznš poprawę wyników i ambitne plany rozwojowe.

Docenione maluchy

W gronie maluchów z indeksu sWIG80 najwyższš stopę zwrotu przyniosły inwestycje w papiery Selvity. Ta biotechnologiczna spółka odnotowała skokowš poprawę wyników. Inwestorzy docenili również mocno rozbudowany portfel zamówień (w 2017 r. ponad 100 mln zł). Innym tegorocznym hitem były akcje Rainbow Tours; przyniosły 66 proc. zysku. – Spółka może być też ciekawš inwestycjš w 2018 r., gdyż cišgle trwajš sprzyjajšce jej trendy. Bogacšcy się konsument, który do tego jest optymistycznie nastawiony do przyszłoœci, chętnie kupuje produkty tej firmy należšce do najlepszych na rynku – przekonuje Tomasz Sokołowski, analityk DM BZ WBK. Ponad 60 proc. wzrosła cena papierów Ursusa. Przyczyniło się do tego pozyskanie dużych afrykańskich kontraktów. Ich realizacja oznaczać będzie duże przychody. Ursus dobrze radzi sobie także w segmencie autobusów elektrycznych. Zainteresowanie spółkš podtrzymać mogš kolejne duże kontrakty, o ile uda się je pozyskać w 2018 r.

Akcje dużych firm przyniosły sowite zyski

- W 2017 r. spoœród najważniejszych indeksów na warszawskiej giełdzie zdecydowanie najlepiej wypadł WIG20, skupiajšcy dwadzieœcia największych spółek. Jego wartoœć wzrosła o 26 proc. Nic zatem dziwnego, że zyski z akcji większoœci dużych firm były dwucyfrowe. Z tej grupy tylko papiery trzech spółek przyniosły stratę. - Przedsiębiorstwa œrednie i małe zostały wyraŸnie w tyle. Lepsze okazały się giełdowe œredniaki z mWIG40. Indeks ten zyskał ponad 13 proc. Duża w tym zasługa akcji CD Projektu (ich udział w indeksie jest duży). - Inwestorzy majšcy w portfelach papiery małych firm z sWIG80 nie zaliczš tego roku do udanych. Po silnej zwyżce kursów na poczštku roku kolejne miesišce przyniosły korektę, w wyniku której zyski wyraŸnie stopniały. W rezultacie œredni zarobek wyniósł zaledwie 0,6 proc.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL