Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Gdzie szukać okazji inwestycyjnych

Bloomberg
Korekta sprawiła, że akcje wielu spółek zrobiły się tanie.

Wiele spółek można kupić dziœ znacznie taniej niż kilka miesięcy temu. A częœć z nich może się pochwalić dobrymi perspektywami wzrostu. Szukajšc okazji inwestycyjnych kierowaliœmy się wskaŸnikiem: cena do zysku (C/Z), wyliczanym na podstawie prognozowanych zysków na 2018 r. Jest on bardziej przydatny niż klasyczny wskaŸnik C/Z oparty na historycznych wynikach, ponieważ uwzględnia ocenę perspektyw finansowych przedsiębiorstwa. W obecnej sytuacji rynkowej można przyjšć, że atrakcyjny jest wskaŸnik wynoszšcy ok. 10.

Spółki przemysłowe i deweloperzy

Do sektorów, którym tegoroczna korekta na giełdzie najmocniej dała się we znaki, należš spółki przemysłowe. Eksperci zwracajš uwagę, że wyceny niektórych z nich spadły tak mocno, że pojawiło się kilka ciekawych okazji.

– Kursy akcji polskich przedsiębiorstw przemysłowych nadal sš pod wyraŸnš presjš rosnšcych cen surowców i kosztów pracy, co przekłada się na słabe wyniki finansowe. Indeks cenowy firm przemysłowych od poczštku roku zachowuje się asymetrycznie wobec MSCI Industrial dla Europy i œwiata. Te dwa indeksy w 2017 r. były w wyraŸnym trendzie wzrostowym. Duża przecena akcji małych spółek naszym zdaniem może kusić inwestorów do szukania okazji – zwraca uwagę Jakub Szkopek, analityk DM mBanku.

Wœród najatrakcyjniej wycenionych firm przemysłowych znajdujš się: Ergis (spółka notowana z około 24–36-proc. dyskontem wobec innych polskich firm przemysłowych), Pozbud (niski wskaŸnik C/Z ) oraz Tarczyński (restrukturyzacja kosztowa powinna wspierać wyniki).

Niskie wskaŸniki wyceny przemawiajš również na korzyœć Amiki.

– WskaŸnik C/Z dla tej spółki na dwa najbliższe lata wynosi poniżej 10. Coraz silniej firma zaznacza swojš obecnoœć na rynkach zagranicznych. W tym roku jej notowaniom nie pomagał umacniajšcy się złoty. Spółka ma potencjał do rozwoju swojej działalnoœci na rynkach zagranicznych i do rozszerzenia produkcji własnej o kolejne rodzaje sprzętu AGD. Jej rozwojowi powinien sprzyjać otwarty niedawno magazyn wysokiego składowania, co pozwoli na optymalizację kosztów logistyki – przekonuje Mateusz Namysł, analityk Raiffeisena.

Zdaniem Piotra Zybały, analityka DM mBanku, atrakcyjnie pod względem wskaŸników wyceny wyglšdajš deweloperzy mieszkaniowi.

– Mimo wyjštkowo korzystnej koniunktury w tej branży wiele spółek jest wycenianych według niskich bieżšcych wskaŸników, gdyż inwestorzy obawiajš się przerwania dobrej koniunktury. W naszej ocenie sektor ma dobre perspektywy również w przyszłym roku. Siedem spółek deweloperskich z pozytywnymi rekomendacjami ma wskaŸniki C/Z (2018 r.) w wysokoœci ok. 6,5 – wskazuje Piotr Zybała.

Jego zdaniem na wyróżnienie zasługuje LC Corp.

– Ten deweloper w 2018 r. powinien wypracować 175 mln zł oczyszczonego zysku netto, co daje C/Z równe 6,8. Spółka realizuje dwa dochodowe projekty biurowe we Wrocławiu i Warszawie, co może dodatkowo zwiększyć zysk. Po zmianach w akcjonariacie w trzecim kwartale spodziewamy się, że LC Corp zaproponuje akcjonariuszom atrakcyjnš politykę dywidendowš oraz zwiększy skalę inwestycji – mówi Piotr Zybała.

Banki i energetyka

Tomasz Wyłuda, doradca inwestycyjny BM ING Banku, widzi potencjał w papierach spółek energetycznych, w tym ZE PAK. Prognozowane wskaŸniki C/Z tej firmy sš bardzo niskie, a wyniki opublikowane po trzecim kwartale – dobre. Sytuacja finansowa pozwala na wypłacanie wysokich dywidend; w 2017 r. było to 1,29 zł na akcję, co daje 7-proc. stopę dywidendy.

– Obecnie większoœć spółek z branży energetycznej jest nisko wyceniana pod względem wskaŸnika C/Z. Jednak ZE PAK wyróżnia się na tym tle i jest relatywnie niedowartoœciowany. Czynnikiem sprzyjajšcym utrzymaniu niskiego wskaŸnika C/Z mogš być podwyżki cen energii elektrycznej w 2018 r. – wskazuje Tomasz Wyłuda. Mimo solidnego wzrostu kursów od poczštku roku okazji inwestycyjnych nie brakuje w sektorze bankowym. Jednš z tańszych spółek jest Alior Bank.

– Obecnie jest notowany przy wskaŸniku C/Z na 2018 r. poniżej 12. Bank ten prawdopodobnie wyraŸnie zwiększy zysk netto w przyszłym roku, kiedy powinniœmy już zobaczyć efekty synergii zwišzane z przejęciem BPH – uważa Mateusz Namysł. – W dłuższym terminie pozytywnie na działalnoœć Aliora powinno wpływać przewidywane zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP, do czego może dojœć w 2018 r.

Zdaniem Tomasza Wyłudy atrakcyjnš wycenę w połšczeniu z dobrymi perspektywami oferuje też Stalexport Autostrady. Grupa ta, zarzšdzajšca płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków prowadzi przewidywalny i zyskowny biznes. Ma stabilne zyski, co pozwala na wypłatę wysokich dywidend. Obecny niski wskaŸnik C/Z sugeruje, że firma jest niedowartoœciowana. Ewentualne zmniejszenie wskaŸnika C/Z powinno nastšpić poprzez wzrost kursu akcji a nie poprzez spadek zysku. Jedynym zagrożeniem dla tej firmy w tej chwili jest zagrożenie polityczne.

Warto też przyjrzeć się spółkom ukraińskim. To jedna z najtańszych propozycji na GPW. Analityk BM ING Banku widzi potencjał w akcjach Astarty. – Kurs spółki spadł w tym roku z powodu zniżki cen cukru, którego sprzedaż stanowi 45 proc. przychodów. Obecnie ceny tego surowca na œwiatowych rynkach rosnš, co może sprawić, że inwestorzy znów zainteresujš się Astartš – uważa Tomasz Wyłuda.

Opinia

Kamil Hajdamowicz, analityk Polskiego Domu Maklerskiego

Akcje spółek notowanych na GPW sš obecnie wyceniane doœć atrakcyjnie. Potwierdzajš to kolejne wezwania na papiery większych krajowych podmiotów. Bioršc pod uwagę moment cyklu koniunkturalnego oraz odczyty wskaŸników wyprzedzajšcych dla Polski i Europy, można stwierdzić, że wyceny powinny pozostać na atrakcyjnym poziomie. Wcišż nieŸle wyglšdajš duże spółki, łšcznie z bankami, ale lepsze perspektywy, jeœli chodzi o poprawę zysków, sš przed małymi i œrednimi firmami, zwłaszcza że korekta stworzyła wiele okazji inwestycyjnych.

Rok 2017 dla częœci podmiotów stał pod znakiem rosnšcych kosztów. Wierzę jednak, że spółki będš w stanie przerzucić częœć kosztów na klientów. Poza tym ostatnie tendencje na rynku akcji sprawiły, że wiele spółek z indeksu sWIG80 oraz mWIG40 jest już mocno wyprzedanych, niezależnie od publikowanych wyników. Nadszedł zatem czas na inwestycje w atrakcyjne perełki z grona małych i œrednich spółek. Kluczowa będzie jednak właœciwa selekcja i odrobina cierpliwoœci, gdyż w krótkim terminie akcje nawet najlepszych spółek mogš przynieœć stratę.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL