Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Bez zagranicznego dopalacza trudno o wysokie zyski

Fotorzepa, Marta Bogacz
Millennium Akcji to dojrzały fundusz, którego poczštki sięgajš 2002 r. W 2007 r. należał do grona największych funduszy akcji polskich, a œredni stan jego aktywów przekraczał 1 mld zł.

Obecnie cieszy się mniejszym zainteresowaniem. Wartoœć jego aktywów nie przekracza 300 mln zł. Udział akcji w portfelu funduszu jest utrzymywany na stałym poziomie (85–88 proc.). Dodatkowo jest zwiększany poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych na zagraniczne indeksy.

Jeœli chodzi o strukturę portfela, jest ona bardziej zbliżona do indeksu WIG niż przeciętnie w innych funduszach. Pojedynczy zagraniczni emitenci nie odgrywajš znaczšcej roli w portfelu funduszu. Akcje podmiotów notowanych na giełdach w Stambule i we Frankfurcie (jedyne spoza warszawskiej giełdy) stanowiš niespełna po 1 proc. aktywów. Odróżnia to fundusz od konkurentów, którzy chętniej stawiajš na zagraniczne akcje.

Ostatni 12-miesięczny okres był dobry dla funduszy akcji uniwersalnych inwestujšcych na polskim rynku. Œrednia stopa zwrotu w grupie przekroczyła 17 proc. Rozkład sił na GPW sprzyjał szczególnie funduszom, które miały w portfelach dużo spółek z indeksu WIG20. Portfel Millennium Akcji został dostosowany do dominacji dużych spółek z lekkim opóŸnieniem, ale w minionych 12 miesišcach fundusz zarobił ok. 16 proc. Wynik ten zawdzięcza inwestycjom m.in. w walory CD Projektu, których cena do listopada bieżšcego roku znajdowała się w mocnym trendzie wzrostowym.

Stopy zwrotu Millennium Akcji w zasadzie w każdym okresie plasujš go poniżej 50 proc. najlepszych funduszy w grupie porównawczej. Niewielkie odchylenia struktury portfela względem WIG oraz rezygnacja z selekcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach ograniczajš potencjalny wpływ wyboru konkretnych walorów na stopy zwrotu. Wydaje się, że obecny kształt polityki inwestycyjnej raczej nie pozwoli Millennium Akcji na walkę o czołowe miejsca w grupie uniwersalnych funduszy akcji polskich.

Nie zmienia to faktu, że w czasie dobrej koniunktury na giełdzie (obejmujšcej spółki z WIG) Millennium Akcji z pewnoœciš przyniesie inwestorom zyski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL