Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Jak bezpiecznie brać kredyty

Bloomberg
Pochopnoœć w zacišganiu kredytów lub zbyt wielka pewnoœć siebie dotyczšca stanu finansów domowych w przyszłoœci, może być dla wielu osób zgubna.

Doprowadzić bowiem może do problemów w spłatach zobowišzań i tzw. pętli zadłużenia, czyli spłacania kredytów kolejnymi pożyczkami z banków lub parabanków.

Jak uniknšć pętli zadłużenia?

Spirala kredytowa, to bardzo niebezpieczne zjawisko. Małe zobowišzanie przerodzić może się w gigantyczny dług, z którego zwrotem można sobie nie radzić. W takiej sytuacji najrozsšdniej o kłopotach poinformować bank i to jeszcze przed okresem, w którym możemy stracić zdolnoœć do regularnej spłaty rat. Łatwiej wtedy o wynegocjowanie wydłużenia okresu spłaty z niższymi ratami. Możliwe jest również czasowe zawieszenie spłaty w ramach tzw. wakacji kredytowych. Dobrym rozwišzaniem jest też konsolidacja zadłużenia, która pozwala na połšczenie kilku kredytów z różnych banków w jeden produkt z niższš ratš, ale dłuższym okresem spłaty.

Jak ocenić swojš sytuację, żeby w przyszłoœci nie mieć problemu ze spłatš kredytów?

Najlepszym sposobem na realnš ocenę swoich możliwoœci finansowych jest obliczenie miesięcznych kosztów utrzymania i wpływu dodatkowych rat kredytu na osišgany dochód. Zgodnie z najnowszš rekomendacjš KNF, suma zobowišzań w stosunku do bieżšcego dochodu netto nie powinna być wyższa niż 50 proc. w przypadku osób osišgajšcych dochody poniżej œredniej krajowej i 65 proc. w przypadku osób otrzymujšcych wyższe wynagrodzenia.

Rozsšdek najważniejszy To, że bank skłonny jest udzielić klientowi kolejnego kredytu nie zawsze musi się wišzać z faktem jego płynnej spłaty. Trzeba być ostrożnym i myœleć o finansach zdroworozsšdkowo. Zadłużanie się do granic możliwoœci (50 – 65 proc. miesięcznych dochodów) jest niebezpieczne. Zawsze liczyć się trzeba z tym, że w przyszłoœci mogš pojawić się nieprzewidziane sytuacje, które w znaczšcy sposób mogš wpłynšć na poziom budżetu domowego. Wystarczy, że powiększy się rodzina, któryœ z kredytobiorców straci pracę lub zachoruje, a problemy ze spłatš mogš sparaliżować całe nasze życie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL