Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Rodzaj rat ma wpływ na koszt kredytu

Bloomberg
Spłata kredytu rozłożona może być na raty równe lub malejšce. Wybór rodzaju rat ma duży wpływ na koszt kredytu. Warto więc dobrze przemyœleć jaka forma zwrotu kredytu nam się bardziej opłaci.

Każda z nich różni się bowiem wysokoœciš rat na poczštku okresu spłaty. Klient oddaje do banku kapitał i odsetki. W ratach równych mniejszš częœć stanowi kapitał, a większš odsetki. Raty te sš niższe niż w przypadku rat malejšcych, gdzie częœć kapitałowa jest taka sama przez cały okres spłaty, a częœć odsetkowa maleje wraz z zmniejszajšcym się saldem kapitału do zwrócenia.

Raty równe

Ten rodzaj rat jest najczęœciej wybierany przez klientów. Pozwala na stabilne rozporzšdzanie œrodkami i ułatwia planowanie budżetu domowego w przyszłoœci. Przy założeniu stałoœci oprocentowania, raty sš takie same przez cały okres spłaty kredytu. Częœć kapitałowa roœnie w miarę upływu okresu spłaty, a odsetki malejš - liczone sš od kwoty kredytu pozostajšcej do spłaty. Na poczštku spłaty kredytu większš częœć stanowiš więc odsetki, a mniejszš kapitał. Proporcja ta się odwraca pod koniec spłaty, kiedy rata składa się głównie z kapitału. Raty równe mogš się zmieniać, w przypadku gdy oparte sš o oprocentowanie zmienne, np. WIBOR.

Raty malejšce

Rata malejšca wyliczana jest z kwoty kredytu podzielonej przez liczę rat. Do tej kwoty dodane zostajš bieżšce odsetki. W wyniku takich wyliczeń, klient płaci najwyższe raty w poczštkowym okresie spłaty. Wraz z upływem czasu sš one coraz niższe. Bioršc pod uwagę wysokoœć wydatków, jakie należy ponieœć decydujšc się na własne cztery kšty, warto zastanowić się, czy stać nas na obcišżenie się wysokimi ratami. Aby uzyskać raty malejšce, klient musi wykazać się dobrš zdolnoœciš kredytowš.

Co korzystniejsze

Przy ratach malejšcych kapitał spłacany jest szybciej. Oznacza to więc, że łšczna suma wszystkich odsetek, jakie klient odda do banku w całym okresie spłaty będzie niższa, niż w przypadku rat równych. Zaletš rat równych, jest jednak to, że sš niższe, przez co łatwiej o wyższš zdolnoœć kredytowš. Do tego, dużo proœciej przy stałej racie planować przyszłe wydatki.

Natalia Skwierawska

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL