Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Gdzie założyć lokatę na 12 miesięcy

123rf.com
Œrednia na rynku stawka wynosi teraz 1,4 proc.

Z 1,95 do 2 proc. w skali roku wzrosło œrednie oprocentowanie dziesięciu najlepszych na rynku lokat rocznych (wkład 10 tys. zł) wybranych z ofert wszystkich banków. To efekt wzrostu oprocentowania w Santander Consummer Banku. Odsetki od jego 12-miesięcznej Lokaty Online Nowe Œrodki wynoszš teraz 2,05 proc.; wczeœniej było to 1,9 proc.

Najwyższš stawkę niezmiennie oferuje Nest Bank. Oprocentowanie Nest Lokaty Nowe Œrodki wynosi 2,5 proc. Minimalny wkład to 1 tys. zł. Jeżeli klient lokuje œrodki wycofane z innych rachunków w Nest Banku, może liczyć tylko na 1,2 proc.

2,4 proc. w skali roku zarobić można na Lokacie Cloud w Idea Banku. Ale też trzeba spełnić warunek: przez rok konto osobiste w tym banku musi być zasilane kwotš odpowiadajšcš minimum 10 proc. wartoœci lokaty. W przeciwnym razie oprocentowanie spadnie do 0,5 proc. Zdeponować należy co najmniej 500 zł.

Klienci Toyota Banku majšcy Konto Jedyne mogš założyć Depozyt Plus z odsetkami 2,3 proc. Minimalny wkład to 5 tys. zł.

Stawki 2 proc. i wyższe oferujš jeszcze Bank Ochrony Œrodowiska (Lokata z Bonusem) oraz Credit Agricole (Oferta na nowe œrodki). Pozostałe banki proponujš od 0,3 do 1,8 proc. Œrednie na rynku oprocentowanie wynosi teraz 1,4 proc. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL