Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Ponadprzeciętne wyniki przy ograniczonym ryzyku

Fotorzepa/Marta Bogacz
NN Stabilnego Wzrostu jest adresowany do klientów, którzy zachowawczo podchodzš do inwestycji na giełdzie i sš nastawieni przede wszystkim na to, by wartoœć jednostki uczestnictwa stabilnie rosła w długim terminie.

Akcje stanowiš około 30 – 35 proc. aktywów funduszu. Struktura tej częœci portfela jest bliska indeksowi WIG, co oznacza, że reprezentacja krajowych spółek jest bardzo szeroka. Tym samym portfel jest dużo bardziej zdywersyfikowany niż u konkurentów. Największy udział majš w nim duże spółki z indeksu WIG20; stanowiš około 55 – 60 proc. akcyjnej częœci portfela. Udział małych spółek, reprezentantów indeksów sWIG80 i WIGmini, jest stosunkowo niewielki, niższy niż w konkurencyjnych funduszach.

Pozostałš częœć aktywów funduszu stanowi papiery dłużne. 90 proc. z nich to polskie obligacje skarbowe. Od konkurentów fundusz odróżnia się stosunkowo niewielkim udziałem papierów korporacyjnych. Dużš częœć z nich stanowiš papiery tureckich banków o stosunkowo wysokiej rentownoœci.

Bioršc pod uwagę wynik wypracowany w cišgu ostatnich 12 miesięcy, trzeba przyznać, że NN Stabilnego Wzrostu wypada powyżej przeciętnej. W tym czasie uzyskał stopę zwrotu w wysokoœci 9,6 proc. Była ona o 2,4 pkt proc. wyższa od œredniej w tej grupie funduszy. Przyczyniło się do tego duże zaangażowanie w akcje spółek z indeksu WIG20, a także sprzyjajšca sytuacja na polskim rynku papierów skarbowych.

Rezultaty wypracowane w dłuższym terminie również sš wyraŸnie powyżej rynkowej œredniej. Wyniki za okres 24 i 36 miesięcy należš do 25 proc. najlepszych w grupie porównywalnych funduszy.

Na uwagę zasługuje też to, że posiadacze jednostek funduszu nie ponoszš ponadprzeciętnego ryzyka. Miesięczne odchylenie standardowe stóp zwrotu kształtuje się wyraŸnie poniżej œredniej dla tej grupy funduszy. Przyznajšc cztery gwiazdki, Analizy Online doceniły nie tylko wyższe od œrednich stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku, ale też dobrš organizację procesu inwestycyjnego oraz rozbudowane zaplecze analityczne oferowane przez NN IP TFI

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL