Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

TOP 10 lokat bankowych na 6 miesięcy

Bloomberg
Œrednie oprocentowanie najlepszych lokat szeœciomiesięcznych zakładanych na kwotę 5 tys. zł wynosi zaledwie 2 proc. w skali roku.

Do momentu, w którym Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższy stóp procentowych, deponenci nie mogš liczyć na dużo więcej. Banki wcišż majš w swoich zasobach sporo depozytów, w zwišzku z czym niewiele z nich wychodzi poza szereg oferujšc konkurencyjne stawki.

Obecnie na tle rynku szczególnie wyróżnia się Nest Bank z Lokatš Witaj. Lokata rozszerzona niedawno o 6 miesięczny okres oszczędzania gwarantuje 4 proc. zysku w skali roku klientom, którzy założš rachunek osobisty i w cišgu 60 dni od otwarcia zacznš na niego przelewać wynagrodzenie w kwocie min. 2,5 tys. zł. Oferta przeznaczona jest wyłšczna dla nowych klientów, w zwišzku z czym depozyt otworzyć można tylko jeden raz. Minimalna kwota lokaty wynosi 2 tys. zł, maksymalna 10 tys. zł.

Na uwagę zasługuje również Lokata Cloud Idea Banku z oprocentowaniem 2,65 proc. w skali roku. Warunkiem uzyskania takiego oprocentowania jest utrzymanie przez cały okres trwania lokaty 10 proc. salda lokaty na rachunku osobistym otwartym w Idea Banku. Deponujšc więc 5 tys. zł, klient musi przez 6 miesięcy utrzymywać œredniomiesięczne saldo rachunku na poziomie 500 zł. Minimalna kwota lokaty wynosi tylko 500 zł, maksymalna 1 mln zł.

Najlepszš trójkę zamyka BOŒ Bank z Ekolokatš SUPERprocentujšcš, która wypracuje odsetki na poziomie 2,05 proc. w skali roku. Dostępna jest dla klientów posiadajšcych w BOŒ Banku konto osobiste wraz z aktywnš kartš debetowš. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł. Bank nie stawia jednak ograniczeń w kwocie maksymalnej jak i w liczbie otwieranych depozytów.

Do dziesištki najlepszych lokat szeœciomiesięcznych zaliczone zostały również: Lokata bonusowa Banku Zachodniego WBK z oprocentowaniem 1,90 proc. w skali roku, lokata Depozyt Plus Toyota Banku z odsetkami na poziomie 1,80% w skali roku, E-lok@ta Banku Pekao SA i Lokata standardowa zakładana przez Plusbank 24 dostępna w Plus Banku z zyskiem 1,70 proc. w skali roku, e-Lokata Tradycyjna Getin Banku z oprocentowaniem 1,65 proc. w skali roku, Lokata Lojalny Bank, którš założyć można w Banku Raiffeisen Polbank z zyskiem 1,60 proc. w skali roku oraz Lokata (na nowe œrodki) mBanku, Lokata Elastyczna 6M Banku BGŻOptima, Lokata na nowe œrodki dostępna w Orange Finanse, które gwarantujš odsetki na poziomie 1,50 proc. w skali roku. Zestawienie zamyka Lokata terminowa Banku Credita Agricole otwierana w ramach Oferty na nowe œrodki z oprocentowaniem 1,40 proc. w skali roku.

Tylko trzy banki oferujš oprocentowanie przekraczajšce 2 proc. w skali roku. Dodatkowo oszczędzajšcy, by cieszyć się zyskami, których nie pochłonie inflacja muszš godzić się z tym, że będš zobowišzani do założenia rachunku osobistego lub spełnienia innych dodatkowych warunków stawianych przez bank. Decyzja o wyborze odpowiedniej dla siebie oferty nie należy więc do łatwych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL