Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Propozycja dla zwolenników inwestowania w wartość

Adobe Stock
Esaliens Akcji na tle innych funduszy akcji polskich uniwersalnych wyróżnia się niestandardowym, jak na polski rynek, stylem inwestowania, opartym na szeroko rozumianym inwestowaniu w wartoœć. Oznacza to, że uwaga zarzšdzajšcych skierowana jest przede wszystkim na spółki, które sš notowane poniżej wartoœci fundamentalnej.

Portfel funduszu jest mocno skoncentrowany, co wyróżnia go na tle konkurentów. Zarzšdzajšcy stawiajš na stosunkowo wšskie grono krajowych spółek. W przeszłoœci bywało ich w portfelu zwykle około 40 – 45.

W portfelu znalazło się też miejsce dla firm notowanych na zagranicznych parkietach. Sš to na ogół duże przedsiębiorstwa z rynków rozwiniętych. Stanowiš około 20 proc. portfela.

Historyczne wyniki funduszu charakteryzujš się się sporš zmiennoœciš, co ma zwišzek ze stosunkowo dużš koncentracjš wybranych walorów. Bioršc pod uwagę stopę zwrotu wypracowanš przez ostatnie 12 miesięcy, okres ten był całkiem udany dla funduszu. Było to zwišzane z dużym udziałem w portfelu największych spółek z WIG20. Dobrze wypadła także zagraniczna częœć portfela.

Wartoœć jednostek uczestnictwa wzrosła o ponad 7,7 proc., co plasuje Esaliens Akcji w czołówce funduszy o podobnej strategii (14. miejsce spoœród 62 funduszy akcji polskich uniwersalnych). Ale stopy zwrotu w dłuższym terminie wyglšdajš mniej atrakcyjnie. W okresie trzyletnim wyniki funduszu były wyraŸnie słabsze niż œrednia w grupie.

Podsumowujšc, niestandardowy jak na polskie warunki styl inwestowania i selektywne podejœcie do spółek mogš mieć zwolenników zwłaszcza wœród inwestorów skłaniajšcym się ku inwestowaniu w wartoœć.

Z drugiej strony, inwestorzy szukajšcy prostej inwestycji w akcje polskich spółek raczej tym funduszem się nie zainteresujš. Jego długoterminowe stopy zwrotu sš mniej zachęcajšce. Udane lata przeplatajš się z przeciętnymi. Nie ulega jednak wštpliwoœci, że fundusz może być ciekawym sposobem na zdywersyfikowanie portfela funduszy akcji z uwagi na nieszablonowš strategię inwestowania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL