Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

50 milionów złotych na dobry poczštek

Bloomberg
Zarzšdzajšcy aktywami, którzy w ostatnim czasie zdecydowali się rzucić firmę i założyć własny fundusz inwestycyjny, przycišgajš dziesištki milionów.

– W pierwszej emisji dla inwestorów zewnętrznych, zakończonej 9 lutego, udało nam się pozyskać prawie 50 mln zł – cieszy się Rafał Dobrowolski, zarzšdzajšcy funduszem Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ. Ten fundusz Dobrowolski założył pod koniec ubiegłego roku. Do listopada pracował w PKO TFI, gdzie współzarzšdzał aktywami o wartoœci przekraczajšcej 1 mld zł.

Do tej pory w jednej emisji więcej udało się pozyskać tylko Insignis FIZ – funduszowi Grzegorza Witkowskiego i Marcina Petelskiego.

– Emisje przeprowadzamy co pół roku od czerwca 2015 r. Pozyskaliœmy w nich odpowiednio 66 mln zł, 64 mln zł, 49 mln zł i 70 mln zł. Następna jest zaplanowana na czerwiec – zapowiada Grzegorz Witkowski, prezes Insignis TFI. – Bioršc pod uwagę, że nie korzystamy z poœrednictwa dystrybutorów, można uznać, że pozyskaliœmy bardzo duże aktywa w krótkim czasie.

Fundusze autorskie majš swoje pięć minut, między innymi dzięki niskim stopom procentowym. – Zamożni inwestorzy doszli do wniosku, że nie ma sensu kupować za gotówkę kolejnego mieszkania na wynajem – lepiej częœć kapitału powierzyć zarzšdzajšcym o ugruntowanej pozycji na rynku. Eksperci, którzy dali się poznać w TFI lub innych instytucjach finansowych i osišgali tam dobre stopy zwrotu, nie majš problemów z przycišgnięciem oszczędnoœci, nawet kiedy idš na swoje – wyjaœnia Witkowski.

Excalibur FIZ Dominika Gaworeckiego (wczeœniej w mBanku) i Michała Szpina (byłego pracownika TFI PZU) w pierwszej emisji, przeprowadzonej jesieniš ub.r., pozyskał 20 mln zł.

Kamil Gaworecki (kiedyœ w TFI PZU), zarzšdzajšcy Sniper FIZ – 10 mln zł w pierwszej emisji – tłumaczył ostatnio w programie #PROSTOzPARKIETU popularnoœć funduszy autorskich tym, że często majš one strategie szyte na miarę konkretnych uczestników, ich potrzeby i oczekiwania. Ocenił, że ten segment rynku będzie się w dalszym cišgu szybko rozwijał.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL