Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Złoto podrożało, ale dla nas nadal jest tanie

Bloomberg
Cena kruszcu wyrażona w dolarach może rosnšć, a w naszej walucie – nie. Skšd bierze się ta rozbieżnoœć i co z niej wynika

Materiał przygotowany we współpracy z GrupĽ Goldenmark SA

Mniej więcej od roku na rynku złota zdarza się, że cena tego kruszcu wyrażona w dolarach roœnie, zaœ w złotych jest korygowana. Rodzi to wiele wštpliwoœci i pytań, więc postanowiliœmy się temu przyjrzeć.

Głównym Ÿródłem zamieszania jest to, że polska waluta się umacnia, a amerykańska – konsekwentnie od roku – słabnie. Złoto zazwyczaj zachowuje się odwrotnie niż dolar. Zatem od roku drożeje. Ponieważ jednak złoty się umacnia, cena złota wyrażona w polskiej walucie potrafi spaœć.

Która cena jest ważniejsza

Logika podpowiada, że skoro kupujemy złoto płacšc za nie złotówkami, to ważniejsza jest dla nas cena wyrażona w polskiej walucie. Jednak tak naprawdę złoto jest notowane w dolarach i prawie na całym œwiecie istotna jest jego cena wyrażona w amerykańskiej walucie.

Cena w złotych nie wpływa w żaden sposób na œwiatowy rynek złota, zaœ cena w dolarach – wpływa; jeżeli cena wyrażona w dolarach idzie w górę, może (ale nie musi) to uruchomić wzrost globalnego popytu, a co za tym idzie – dalszy wzrost ceny. Zwiększenie polskiego popytu na złoto nie przełoży się na ceny tego kruszcu. Stšd ważniejszy jest kurs złota w dolarach (XAUUSD).

Na pytanie: czy złoto w 2017 r. podrożało, odpowiadamy bez chwili zawahania – tak, ale dla nas nadal jest ono tanie.

Jeżeli złoto drożeje, a cena wyrażona w polskiej walucie spada, pojawia się potencjalna dodatkowa korzyœć z zakupu złota (oprócz tych zawsze aktualnych, jak przenoszenie wartoœci pienišdza w czasie). By ta dodatkowa korzyœć się zmaterializowała, musi być spełnionych kilka warunków.

Możliwe scenariusze

Jeżeli siła dolara nadal będzie maleć, popyt na złoto zacznie rosnšć, a wraz z nim cena złota wyrażona dolarach (w naszej walucie niekoniecznie; zależy to od kursu dolara wobec złotego).

Jeœli złoty zacznie tracić względem dolara, a dolar w dalszym cišgu będzie słabł, cena złota wyrażona w naszej walucie zacznie rosnšć.

Cena kruszcu może spaœć, jeżeli trend dotyczšcy dolara się odwróci, a na rynkach kapitałowych nadal będzie hossa. Ale należałoby tu również spojrzeć na indeks VIX, będšcy odzwierciedleniem niepokoju na rynkach finansowych. Złoto jako bezpieczna przystań może znaleŸć nabywców nawet przy spadajšcych cenach, jeżeli niepokój na rynku będzie rósł. A od poczštku roku tak właœnie się dzieje.

Kiedy kupić złoto

Jeżeli spojrzymy na złoto jako aktywo ponadczasowe, to dobry moment na zakup jest zawsze. Jeœli zaœ kierujemy się podejœciem bardziej inwestycyjnym, spekulacyjnym, to warto pamiętać, że inwestycja w złoto sprawdza się w roli bezpiecznej przystani zwłaszcza wtedy, gdy robi się naprawdę Ÿle.

W takiej sytuacji dobrym momentem na zakup kruszcu powinien być właœnie szczyt hossy na rynkach finansowych; wówczas złoto powinno mieć korzystniejszš cenę. Czy teraz nadszedł już taki moment?

Patrzšc na notowania XAUUSD, odpowiedŸ nasuwa się sama: dobry czas dla inwestorów chcšcych spekulować na złocie być może wolno dobiega końca. Ale warto powtórzyć, że w długiej perspektywie dobry czas na zakup złota jest... zawsze.

Cztery powody, by kupić złoto

Œwiatowa Rada Złota w swoim raporcie pisze: wierzymy, że trendy gospodarcze w 2018 r. będš wspierać popyt na złoto. W dłuższej perspektywie także jest to atrakcyjna inwestycja, gdyż:

1. złoto było Ÿródłem zysków w wielu portfelach inwestycyjnych w 2017 r.;

2. historycznie korelacja złota z głównymi klasami aktywów była niska zarówno w okresach hossy, jak i recesji;

3. złoto jest równie, a niekiedy nawet bardziej płynnym aktywem niż instrumenty finansowe;

4. historycznie złoto pomagało korygować straty z innych bardziej ryzykownych inwestycji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL