Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Oszczędzajšcy majš problem. Gdzie szukać zarobku?

Bloomberg
Oferowane przez banki odsetki na depozytach utrzymujš się od dłuższego czasu na historycznie niskich poziomach i nie wiele wskazuje na to, żeby w 2018 roku oprocentowanie lokat czy kont oszczędnoœciowych miało wzrosnšć.

Warto więc przyjšć odpowiedniš strategie inwestycyjnš, by zyskać jak najwięcej.

Inflacja - to największy wróg oszczędzajšcych. Obecnie jej poziom wynosi 2,1 proc., podczas gdy œrednie stawki oprocentowania najlepszych lokat od 0,95 proc. do 1,76 proc. w skali roku w zależnoœci od okresu deponowania, a kont oszczędnoœciowych od 1,4 proc. do 1,81 proc. w zależnoœci od wysokoœci lokowanego wkładu. Tak wysoki wskaŸnik wzrostu cen zjada odsetki z większoœci depozytów, sprawiajšc, że nie mamy na nich realnych zarobków.

Aby zarabiać nie wystarczy jednak znaleŸć lokaty na 2,1 proc. Odsetki sš bowiem pomniejszane o 19 procentowy podatek Belki. Lokata czy konto, które miałoby dać oszczędzajšcemu zysk powinno być oprocentowane powyżej 3 proc. w skali roku.

Niestety, wœród obecnie oferowanych depozytów w bankach nie znajdziemy takiej oferty w warunkach standardowych. Szukać należy wœród produktów dedykowanych nowym klientom otwierajšcym ROR czy wnoszšcych do banku wkłady w postaci nowych œrodków.

Z prognozowanych danych NBP wynika, że inflacja będzie dalej rosła. W bankach jednak nic nie mówi się o podwyższaniu zysków z lokat. Najlepiej więc nastawić się na lokowanie œrodków w kilku instytucjach finansowych, wykorzystujšc tym samy różne promocje, albo podjšć się innych form inwestycyjnych, np. zakup ziemi czy powierzchni mieszkaniowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL