Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Mała giełda: dobre miejsce do poszukiwań

Fotorzepa
Warto zwrócić uwagę na szybko rozwijajšce się innowacyjne firmy

Rynek NewConnect (NC), nazywany potocznie małš giełdš, jest szansš dla mniejszych przedsiębiorstw na zdobycie kapitału na dalszy rozwój. Częœć firm traktuje go jako przystanek w drodze na GPW. Przykładowo w 2016 r. z NC na GPW przeszło siedem spółek, m.in. Sare (działa na rynku e-marketingu), PGS Software (IT) czy ASM Group (usługi wsparcia sprzedaży i outsourcingu).

Mała giełda nie jest szczególnie popularna wœród inwestorów. Firmy z NC sš mniej znane, majš okrojone obowišzki informacyjne, płynnoœć ich akcji jest mniejsza (trudniej kupić i sprzedać walory bez istotnego wpływania na kursy). Jednak dla cierpliwych i doœwiadczonych inwestorów zainteresowanych innowacyjnymi firmami jest to dobre miejsce do poszukiwań. Przykładem może być Medicalgorithmics (producent PocketECG, sprzętu umożliwiajšcego zdalny monitoring i analizę sygnału EKG), 11 bit studios (producent i dystrybutor gier) czy Mabion (firma biotechnologiczna). Wszystkie te spółki zaczynały swojš przygodę z rynkiem kapitałowym na małej giełdzie, a ci, którzy w nie wtedy zainwestowali, nie żałujš teraz decyzji.

Jak wybrać firmę

Na co zwrócić uwagę, rozważajšc zakup akcji na NewConnect? – Obok standardowych elementów, takich jak wyniki finansowe, otoczenie biznesowe, model biznesowy i zarzšd, ważna jest płynnoœć spółki, jej historia oraz skład akcjonariatu i jego rozproszenie – podpowiada Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny DM PKO BP. – Płynnoœć większoœci spółek notowanych na NC jest znikoma, co praktycznie uniemożliwia efektywne inwestowanie większych kwot, np. powyżej kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niska płynnoœć to kłopot zarówno z nabyciem akcji, jak i póŸniejszš sprzedażš. Roœnie też ryzyko dużych wahań kursu.

Uważnej analizy wymaga model biznesowy. Na NC często trafimy na firmy, które dopiero zamierzajš rozpoczšć lub niedawno rozpoczęły działalnoœć. Istnieje więc duże ryzyko, że planowany model biznesowy się nie sprawdzi. Zdarzało się już, że spółka z NC nie radziła sobie w danej branży i zmieniała profil działalnoœci, niekiedy również nazwę, akcjonariat i zarzšd. W takiej sytuacji należy zachować szczególnš ostrożnoœć.

Wskazówki eksperta

Łukasz Zembik, specjalista ds. strategii rynkowych TMS Brokers, po analizie spółek z NC wskazał trzech swoich faworytów. Pierwszym z nich jest Voicetel Communications. Spółka z Gdańska zadebiutowała na alternatywnym rynku NewConnect w maju 2016 r. Z miesišca na miesišc cena jej walorów roœnie. Dostawca głosowego interfejsu umożliwiajšcego automatyzację obsługi klienta systematycznie poprawia wyniki finansowe. W III kwartale 2016 r. zysk netto wzrósł o ponad 180 proc. W paŸdzierniku firma pozyskała kolejnego ważnego klienta, którym jest Comperia.pl. Voicetel Communications skupia się na rozwijaniu technologii. W 2017 r. chce zadebiutować na głównym rynku.

Kolejnym przedsiębiorstwem, które zainteresowało specjalistę TMS Brokers, jest Sescom. Spółka działa w sektorze usług specjalistycznych œwiadczonych na rzecz zarzšdców infrastruktury technicznej w obiektach sieciowych i wielkopowierzchniowych. Na NewConnect jest od 2013 r. W latach 2013 – 2014 cena akcji utrzymywała się w przedziale 7 – 14 zł. W 2014 r. wyniki spółki okazały się dobre (w poprzednim roku była zaksięgowana strata) i od poczštku 2015 r. popyt na jej akcje jest silny. Sescom planuje debiut na głównym rynku GPW w 2017 r. Jego mocnš stronš jest posiadanie statusu niezależnego serwisanta (może serwisować urzšdzenia różnych producentów). Ma bardzo zdywersyfikowanš grupę odbiorców, co zmniejsza ryzyko zwišzane z działalnoœciš.

W drodze na GPW

Łukasz Zembik zwrócił też uwagę na T-Bull, który specjalizuje się w grach na urzšdzenia mobilne. Przykład CD Projekt pokazuje, jak duży potencjał jest w firmach z tej branży. T-Bull jest na NewConnect stosunkowo krótko, od listopada 2016 r. Prognozy firmy na 2017 r. i 2018 r. wyglšdajš imponujšco. Przychody ze sprzedaży majš wzrosnšć do 19 mln zł (2017 r.) oraz 36 mln zł (2018 r.), a zysk netto do odpowiednio 10 mln zł oraz 20 mln zł. Spółka nie zamierza być długo na NewConnect, potrzebuje finansowania i będzie go szukać na głównym rynku GPW.

Do kupowania akcji spółek z NewConnect wystarczy podstawowy rachunek maklerski. Koszt zakupu i sprzedaży akcji jest taki sam jak w przypadku papierów notowanych na GPW.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL