Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

10 najlepszych lokat na 3 miesišce. Marzec 2018

AdobeStock
Wœród lokat zakładanych na okres kwartału, znajdziemy najwięcej ofert, które pozwolš uchronić nasze oszczędnoœci przed efektami rosnšcej inflacji. Aż dwa banki wypłacajš odsetki od depozytów na poziomie 4 proc. w skali roku, a trzy dadzš tylko o 0,5 pkt. proc. mniej.

W zestawieniu najlepszych lokat zakładanych na okres trzech miesięcy z wkładem 10 tys. zł najlepiej wypadajš produkty od Nest Banku i PlusBanku: Nest Lokata Witaj i Lokata na Start (obie z oprocentowaniem 4 proc. w skali roku). Oferty dedykowane sš nowym klientom otwierajšcym rachunek osobisty - Nest Konto w Nest Banku lub Konto Plus w PlusBanku. Na depozyty wpłacić można od 1 tys. do 10 tys. zł.

W Idea Banku, mBanku i BGŻOptima zarobić można 3,5 proc. odsetek w skali roku. Lokata 3,5% (mBank) oraz Lokata Bezkarna (BGŻOptima) oferowane sš wyłšcznie nowym klientom, którzy decydujš się na założenie konta w danej instytucji. W przypadku Lokaty Happy od Idea Banku, wystarczy sam status nowego klienta, nie ma obowišzku zakładania rachunku oszczędnoœciowo - rozliczeniowego. Na depozyty w mBanku i Idea Banku wpłacić należy od 500 zł do maksymalnie 10 tys. zł. W BGŻOptima na Lokacie Bezkarnej zdeponować można więcej - do 20 tys. zł.

2,5 proc. odsetek w skali roku na lokacie trzymiesięcznej otrzymajš nowi klienci Alior Banku, którzy zakładajš Lokatę internetowš. Minimalna wpłata wymagana przez bank, to 1 tys. zł. Suma promocyjnych depozytów, z których korzysta klient nie powinna przekraczać 200 tys. zł. 

Posiadacze Konta 360 z dostępem do aplikacji mobilnej Banku Millennium, mogš założyć Lokatę Mobilnš z oprocentowaniem 2,25 proc. w skali roku. Na depozyt wystarczy wpłacić 500 zł. Maksymalny wkład nie może natomiast przekraczać 10 tys. zł.

Eurobank na Lokacie Nowe Œrodki oferuje 2 proc. zysku w skali roku. Na rachunek depozytu można wpłacić 200 zł, maksymalnie do 50 tys. zł. Produkt przeznaczony jest dla posiadaczy konta osobistego w tym banku.

Tyle samo oferuje Raiffeisen Polbank na Lokacie na Start. 2 proc. w skali roku zarobi każdy nowy klient, który otworzy konto osobiste i zdeponuje na lokacie od 3 tys. zł do 0,5 mln zł.

Odsetki poniżej 2 proc. w skali roku oferujš: Toyota Bank na Lokacie Plus (1,65 proc; minimalna wpłata 5 tys. zł), Getin Bank na e- Lokacie Tradycyjnej (1,55 proc.; minimalna wpłata 500 zł), PKO BP na Lokacie na nowe œrodki (1,5 proc.; minimalna wpłata 1 tys. zł), Orange Finanse na Lokacie na nowe œrodki (1,5 proc.; minimalna wpłata 1 tys. zł), BGŻ BNP Paribas na Lokacie Promocyjnej (1,2 proc.; minimalna wpłata 1 tys. zł) oraz Credit Agricole na lokacie terminowej w Ofercie Mobilnej (1 proc.; minimalna wpłata 1 tys. zł). Żaden z banków nie stawia ograniczeń w maksymalnej kwocie wpłat i iloœci zakładanych depozytów.

Jak wynika z naszego zestawienia, najkorzystniejsze oferty lokat zakładanych na trzy miesišce dedykowane sš głównie nowym klientom decydujšcym się na założenie konta osobistego w danej instytucji lub osób deponujšcych nowe œrodki. Chcšc osišgnšć wyższe zyski należy się więc nastawić na całkowitš zmianę banku lub założenie dodatkowego rachunku. Nie zawsze jednak takiego rozwišzania należy się bać – może się bowiem okazać, że nowy ROR jest bardziej funkcjonalny i tańszy w obsłudze od tego, którego aktualnie jesteœmy posiadaczami.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL