Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

TOP 10 lokat na 12 miesięcy

Bloomberg
Styczniowe zestawienie dziesięciu najlepszych lokat na rynku otwierajš depozyty zakładane na okres roku z wkładem równym 10 tys. zł.

Najatrakcyjniejszš ofertš może pochwalić się Bank Ochrony Œrodowiska. Na EKOlokacie Plus zarobić można do 2,5 proc. w skali roku. Wystarczy, że klient utrzyma na koncie osobistym œredniomiesięczne saldo w wysokoœci min. 10 proc. kwoty lokaty i dokona transakcji bezgotówkowych kartš debetowš na kwotę min. 300 zł w każdym miesišcu trwania depozytu, a do standardowej stawki 2 proc. w skali roku bank doliczy mu bonus w postaci 0,5 pkt. proc. dodatkowego zysku. Minimalny wkład to 1 tys. zł. BOŒ nie stawia ograniczeń w maksymalnej kwocie depozytu.

Oszczędnoœci zdeponowane na Nest Lokacie Nowe Œrodki mogš wypracować 2,45 proc. odsetek w skali roku. Wystarczy wpłacić 1 tys. zł (bez górnej granicy) i mieć rachunek osobisty w Nest Banku. Przy braku zasilenia lokaty nowymi œrodkami bank obniża oprocentowanie do 1,2 proc. w skali roku.

Klienci, którzy utrzymujš 10 proc. kwoty Lokaty Cloud na Koncie Idealnym w Idea Banku, majš zagwarantowane 2,4 proc. odsetek w skali roku. Bank wymaga przy tym wkładu na poziomie od 500 zł do 1 mln. zł.

2,3 proc. odsetek w skali roku wygenerować może zakładana na jeden rok Lokata Plus w Toyota Banku. Oferowana jest posiadaczom Konta Jedynego. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, bez górnej granicy.

Blisko 2 proc. w skali roku zarobić można również na Lokacie Nowe Œrodki w Santander Consummer Banku oraz w ramach Oferty na nowe œrodki w Credit Agricole. Oba banki wymagajš minimalnego wkładu na poziomie 1 tys. zł.

Nieco mniej, bo 1,8 proc. w skali roku gwarantuje BGŻOptima na Lokacie klasycznej. Depozyt zakładany jest w ramach Konta Indywidualnego (po pełnej aktywacji konta). Bank pozwala założyć dowolnš liczbę lokat o minimalnej kwocie 1 tys. zł.

1,75 proc. odsetek w skali roku zaoferuje Bank Millennium na Lokacie Kompletnej oraz PlusBank na depozycie standardowym otwieranym przez bankowoœci elektronicznš lub mobilnš. Aby założyć lokatę w Banku Millennium wystarczy kwota 1 tys. zł nowych œrodków, maksymalnie można ulokować do 200 tys. zł. PlusBank oczekuje natomiast standardowych wpłat na poziomie min. 1 tys. zł.

Œrednio 1,7 proc. w skali roku zarobić można na e-Lokacie Progresywnej w Getin Banku. Oprocentowanie w pierwszym okresie umownym trwania lokaty wynosi od 0,70 proc. za pierwszy miesišc do 3,30 proc. za ostatni miesišc. Wystarczy wpłacić 500 zł.

Ostatniš pozycję w zestawieniu dziesištki najlepszych lokat na dwanaœcie miesięcy zajšł eurobank. Klientom korzystajšcym z usług bankowoœci mobilnej oferuje 1,55 proc. zysku w skali roku. Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od wysokoœci wkładu. Minimalna wpłata może wynieœć nawet 200 zł.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL