Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

TOP 10 lokat bankowych na 6 miesięcy

123rf.com
Do zestawienia lokat półrocznych zakładanych na kwotę 5 tys, zł wybrano po jednym, najlepszym depozycie z oferty każdego z banków.

Zwycięskš lokatš została Nest Lokata Witaj. Klieci, którzy zobowišżš się przelewać wynagrodzenie na rachunek osobisty  prowadzony przez  Nest Bank (min. 2 500zł) otrzymajš na depozycie 4 proc. odsetek w skali roku. Maksymalna kwota lokaty to 10 tys. zł.

Na drugim miejscu uplasowała się Lokata Cloud z zyskiem na poziomie 2,65 proc. w skali roku.  Idea Bank wymaga jednak, by przez cały okres trwania lokaty 10 proc. jej salda utrzymywane było na Koncie Idealnym. Depozyt może być zasilony maksymalnš kwotš 1 mln zł.

2,05 proc. zysku w skali roku można zarobić na EKOlokacie SUPERprocentujšcej w BOŒ Banku. Oferta dedykowana jest posiadaczom rachunków z aktynš kartš.  Każdy klient może otworzyć dowolnš liczbę lokat, na dowolna kwotę przewyższajšcš 1 tys. zł. 

Nieco mniej, bo 1,90 proc. w skali roku oferuje Bank Zachodni WBK na Lokacie Bonusowej. Depozyt dostępny jest dla osób, które zawrš umowę kredytowš i skorzystajš z oferty karty kredytowej.

Na uwagę zasługuje również Depozyt Plus z Toyota Banku. Lokata, na której minimalnie zdeponować można 5 tys. zł gwarantuje 1,80 proc. odsetek w skali roku. Do założenia lokaty niezbędne jest otwarcie Konta Jedynego.

W ramach trwajšcej do 11 wrzeœnia promocji Bank Pekao SA oferuje Lokatę Mobilnš ze stawkš 1,70 proc. w skali roku. Podobny zysk osišgnšć można na Lokacie standardowej w Plus Banku. Oferta dostępna jest z poziomu bankowoœci elektronicznej lub mobilnej. Aby założyć lokaty, wystarczy 1 tys. zł.

e-Lokata Tradycyjna proponowana przez Getin Bank, może wypracować 1,65 proc. zysku w skali roku.  Depozyt zakładany jest wyłšcznie przez Internet. Minimalna kwota lokaty to 500 zł.

Raiffeisen Polbank oferuje Lokatę Lojalny Bank. Zarobić na niej można 1,60 proc. w skali roku.  Dostępna jest m.in. dla klientów których konto osobiste zostało uznane w poprzednim miesišcu kalendarzowym wpływem z tytułu wynagrodzenia za pracę lub emerytury czy renty, w kwocie min. 1 200 zł.

1,50 proc. w skali roku gwarantuje BGŻOptima, Credit Agricole, mBank i Orange Finanse. Tyle też wynosi obecnie œrednia stawka oprocentowania najlepszych lokat  półrocznych na rynku.

Na ostatnim miejscu w zestawieniu znalazła się Lokata Promocyjna od Banku BGŻ BNP Paribas. Gwarantuje 1,30 proc. zysku w skali roku przy wkładzie już od 1 tys. zł. Oferta dostępna jest dla posiadaczy rachunku osobistego.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL