Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

#RZECZoBIZNESIE: Mariusz Staniszewski: Polacy patrzš trzeźwo na inwestycje

tv.rp.pl
Od 12 miesięcy mamy do czynienia z hossš na polskiej giełdzie, ale z nabyciami jednostek funduszy akcyjnych jest słabo – mówi Mariusz Staniszewski, prezes Noble TFI, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Goœć przyznał, że widać napływ nowych klientów do funduszy inwestycyjnych w tym roku.

- Patrzšc jednak na to, gdzie aktywa płynš i zachowanie rynku, nie jest to zbieżne – mówił Staniszewski.

Zaznaczył, że od 12 miesięcy mamy do czynienia z hossš na polskiej giełdzie, ale z nabyciami jednostek funduszy akcyjnych jest słabo.

- Do któregoœ momentu klienci byli sceptyczni, co do samej giełdy, patrzšc na dalekš historię. W chwili obecnej przyznajš, że warto było być w akcjach, ale zadajš pytanie: jak długo to może jeszcze potrwać? Dlatego mamy mało nabyć do funduszy akcyjnych - tłumaczył Staniszewski.

Zdradził, że powodzeniem cieszš się fundusze dłużne, najbardziej gotówkowe, które inwestujš w obligacje korporacyjne.

Goœć podał, że 16-17 proc. aktywów, którzy Polacy inwestujš w fundusze majš w funduszach akcji.

- Na rynku amerykańskim jest to 50 proc. Œrednia œwiatowa wynosi 30 proc. - wyliczył.

- To pokazuje, że Polacy sš bardziej bezpieczni, bardziej przezorni, albo mamy większš awersję do ryzyka, a klienci patrzš trzeŸwo – ocenił.

Podkreœlił, że TFI, żeby przycišgnšć klientów muszš pokazać dobry wynik inwestycyjny i powtarzalnoœć tego wyniku.

- Lepiej wybrać fundusz, który jest w czubie tabeli, ale powtarzalnie, niż zwycięzcę z poprzedniego roku, który mógł podjšć ekstremalnie duże ryzyko - tłumaczył Staniszewski.

Goœć przypomniał, że rozpoczęła się dyskusja, że dobrze byłoby doprowadzić do sytuacji, w której opłaty w polskich funduszach byłyby obniżone.

- Jestem przekonany, że w perspektywie czasu opłaty w funduszach zostanš obniżone – prognozował.

Staniszewski zaznaczył, że patrzšc na polskš giełdę cišgle jest optymistš.

- Mamy oznaki, że możemy mówić o póŸnej fazie cyklu i w którymœ momencie może dojœć do przełamania i oziębienia gospodarki. Jednak jeœli nastšpiš podwyżki stóp procentowych będš to bardzo małe kroczki. Oznacza to, że możemy mieć do czynienia z takš sytuacjš jak teraz przez przedłużony czas. Oziębienie, które może przyjœć za 1,5-2 lata, nie będzie drastyczne. To nie będzie załamanie z którym mieliœmy do czynienia przy ostatnim kryzysie – prognozował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL