Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Top 10 lokat bankowych na 3 miesišce

Fotorzepa/Andrzej Bogacz
Lokaty kwartalne należš do najlepiej oprocentowanych depozytów na rynku. Stawkami od 3 do 4 proc. w skali roku może pochwalić się aż pięć banków. Œrednie oprocentowanie najlepszych dziesięciu lokat prezentowanych w zestawieniu wynosi aż 2,8 proc. w skali roku.

4 proc. w skali roku dla lokat na kwotę 10 tys. zł oferuje Nest Bank i Plus Bank. Nest Lokata Witaj dostępna jest dla klientów, którzy założš Nest Konto i w cišgu kolejnych 30 dni zalogujš się w bankowoœci internetowej, gdzie otworzš depozyt. Lokata na Start od Plus Banku, to zaœ produkt adresowany do klientów posiadajšcych w PlusBanku Konto Plus, założone w cišgu ostatnich 12-tu miesięcy i nie posiadajšcych wczeœniej w tym banku innych lokat terminowych do chwili zaoferowania im właœnie Lokaty na Start. Depozyt oparty jest o oprocentowanie progresywne - składa się z 3 okresów odsetkowych (liczšcych po 1 miesišc każdy), co pozwala na wczeœniejsze zerwanie lokaty bez utraty odsetek za już przepracowane pełne okresy. Oprocentowanie w kolejnych miesišcach wynosi 3 proc., 4 proc. i 5 proc. w skali roku. Na obu lokatach zdeponować można maksymalnie 10 tys. zł.

Konkurencyjnš ofertš może pochwalić się również Idea Bank i mBank. Lokata HAPPY Idea Banku gwarantuje 3,5 proc. zysku w skali roku, bez dodatkowych warunków. Tyle samo odsetek zaoferuje mBank na Lokacie 3,5% dla nowych klientów. W tym drugim przypadku otwarcie lokaty następuje po aktywacji konta osobistego, które należy zasilić kwotš nie mniejszš, niż kwota otwieranego depozytu. Maksymalnie w obie lokaty zainwestować można po 10 tys. zł.

Bank Millennium oferuje klientom 2,5 proc. w skali roku na Lokacie Mobilnej w ramach rozszerzonej rzeczywistoœci. W standardowej ofercie zarobić można na niej 2,25 proc. w skali roku. Opcję rozszerzonej rzeczywistoœci znaleŸć można w menu aplikacji mobilnej Banku.

Kolejne miejsce w zestawieniu najlepszych lokat 3 miesięcznych wybranych z ofert wszystkich banków zajmuje Lokata Powitalna Raiffeisen Banku. Oszczędzajšcy zyskać może 2,1 proc. w skali roku – o ile oczywiœcie jest nowym klientem banku. Na lokacie zdeponować można nawet 500 tys. zł.

W cenie sš również nowe œrodki zdeponowane na Lokacie 92 dniowej w Alior Banku. Zyskać na niej można 2 proc. w skali roku. Podobnie jest w eurobanku. Na Lokacie Nowe œrodki w eurobanku, również zarobić można 2 proc. odsetek w skali roku.

Zestawienie zamyka Toyota Bank z Depozytem Plus. Lokata z minimalnym wkładem na poziomie 5 tys. zł gwarantuje odsetki na poziomie 1,65 proc.w skali roku.

O dobre oprocentowanie na lokacie nie jest łatwo. Większoœć ofert obwarowana jest dodatkowymi warunkami. Założenie rachunku czy lokowanie nowych œrodków, to standard z którym niestety muszš godzić się deponenci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL