Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Top 10 lokat bankowych na 12 miesięcy

Fotorzepa/Marcin Bielecki
Niskie oprocentowanie i rosnšca inflacja nie sprzyja oszczędzaniu. Jak wynika z ostatniego raportu NBP „Sytuacja gospodarstw domowych w IV kwartale 2016 r.” ponad połowa Polaków trzyma œrodki pieniężne na nieoprocentowanych rachunkach bieżšcych.

Czy jednak na rynku nie można znaleŸć atrakcyjnych depozytów? Można. Przy doœć wšskim wyborze należy się jednak nastawić na idšce wraz z wyższym oprocentowaniem dodatkowe warunki stawiane przez bank. Klient musi zdecydować się np. na rachunek osobisty, utrzymywać na nim okreœlone saldo œrodków albo wykonywać transakcje kartš debetowš.

Wœród dziesięciu najlepszych lokat zakładanych na 12 miesięcy z wkładem 10 tys. zł, na podium znalazł się Nest Bank z Lokatš Nowe Œrodki i oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Warunkiem uzyskania takiej stawki jest ulokowanie na rachunku lokaty nowych œrodków w kwocie min. 1 tys. zł. W innym przypadku zysk z depozytu obniżony zostanie do poziomu 1,2 proc. w skali roku.

Dobrš ofertš może również pochwalić się Idea Bank. Lokata Cloud może zagwarantować oszczędzajšcemu nawet 2,4 proc. zysku w skali roku, o ile ten przez cały okres trwania lokaty będzie utrzymywał na rachunku osobistym œrednie saldo wynoszšce 10 proc. wartoœci lokaty. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł. Nie wywišzanie się z umowy spowoduje obniżenie oprocentowania do 0,5 proc. w skali roku.

W Toyota Banku klient, który na lokacie Depozyt Plus zdeponuje 10 tys. zł, zyska w okresie rocznym 2,3 proc. Wymagane jest jednak posiadanie rachunku osobistego, gdyż depozyt dostępny jest wyłšcznie dla osób posiadajšcych dostęp do systemu bankowoœci elektronicznej Toyota Banku. Minimalna kwota lokaty wyznaczona jest na stosunkowo wysokim poziomie - wynosi 5 tys. zł.

Jeszcze tylko w BOŒ Banku znajdziemy lokatę, której oprocentowanie przekracza 2 proc. w skali roku. Klient, który utrzyma na koncie osobistym œredniomiesięczne saldo w wysokoœci min. 10 proc. kwoty lokaty w każdym podokresie trwania EKOlokaty z Bonusem, a dodatkowo w każdym miesišcu jej trwania dokona transakcji bezgotówkowych kartš debetowš na kwotę min. 300 zł otrzyma odsetki w wysokoœci 2,1 proc. w skali roku. W innym przypadku oprocentowanie obniżone zostanie do poziomu 1,6 proc. w skali roku.

Œrednie rynkowe oprocentowanie najlepszych lokat rocznych wybranych z ofert wszystkich banków wynosi 1,44 proc. w skali roku. Ten pułap, o nieco więcej, przewyższajš kolejne oferty z zestawienia TOP 10. 1,9 proc. w skali roku można zarobić na lokacie Online Nowe Œrodki w Santander Consumer Banku. 1,8 proc. odsetek wygenerujš natomiast Lokata klasyczna w BGŻOptima i Lokata terminowa w Ofercie nowe œrodki w Banku Credit Agricole i aż cztery banki zaoferujš oprocentowanie na poziomie 1,75 proc. w skali roku. Znajdujš się wœród nich oferty Banku Millennium, Pekao SA, Plus Banku oraz Volkswagen Banku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL