Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

LOT-em do Kowna po biznes

Fotorzepa
W maju przyszłego roku LOT uruchomi bezpoœrednie połšczenie na trasie Warszawa - Kowno. Na tej trasie latać będš bombardiery zabierajšce 78 pasażerów

Kowno, oprócz Wilna i Pałšgi, będzie trzecim portem na Litwie w siatce połšczeń polskiego przewoŸnika.

Pierwszy rejs z Warszawy do Kowna został zaplanowany na 21 maja 2018 r. LOT z warszawskiego Lotniska Chopina do Kowna będzie latał codziennie - oprócz sobót, a z Kowna do Warszawy - codziennie oprócz niedziel. Czas rejsu na tej trasie ma potrwać ok. 1 godziny i 10 minut.

LOT latał już do Kowna od 14 lipca do 18 sierpnia br. podczas modernizacji drogi startowej w Wilnie. Z tego powodu główne litewskie lotnisko było wówczas tymczasowo zamknięte, a większoœć rejsów przekierowano właœnie do Kowna.

PrzewoŸnik przewiduje, że całoroczne połšczenie do Kowna będzie służyć głównie pasażerom biznesowym. "Jednoczeœnie utrzymujemy częstotliwoœć operacji do Wilna. Oprócz tego latem LOT uruchomi sezonowe rejsy do Połšgi nad Morzem Bałtyckim. Tutaj przewoŸnik będzie latał szeœć razy w tygodniu" - czytamy w komunikacie spółki.

Jak tłumaczy dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki, LOT konsekwentnie zwiększa obecnoœć na Litwie. - A uruchomienie połšczenia do Kowna jest jednym z elementów strategii rentownego wzrostu, którš LOT wdraża od poczštku 2016 r. Zgodnie z jej założeniami, LOT planuje stać się liniš pierwszego wyboru nie tylko dla pasażerów podróżujšcych z Polski, ale również innych krajów w regionie CEE, czyli Europy Œrodkowo-Wschodniej - mówi cytowany w komunikacie Kubicki.

Dyrektor lotniska w Kownie Olaf Martens podkreœla, że dzięki LOT-owi "drugi co do wielkoœci litewski port lotniczy nie będzie już oferował jedynie połšczeń tzw. tanich linii".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL