Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

United Airlines wstrzymały loty do Delhi z powodu tamtejszego smogu

AFP
Amerykańskie linie lotnicze United Airlines tymczasowo odwołały loty do Delhi z powodu toksycznego smogu, który od prawie tygodnia spowija indyjskš aglomerację.

Pasażerowie, którzy kupili bilety do Delhi, mogš uzyskać vouchery na inne połšczenia przewoŸnika. Linie lotnicze zapewniajš również pomoc przy kupnie biletów do Delhi u konkurencji. Połšczenia zostanš przywrócone, gdy jakoœć powietrza w mieœcie się poprawi.

Jak podał sobotni "Washington Post", United Airlines porównujš smog w Delhi do takich "katastrof ekologicznych jak huragan czy pożar" i traktujš jako "ryzyko, którego należy unikać". Według Ÿródeł dziennika loty z Newark do Delhi będš zawieszone co najmniej do wtorku.

W tym tygodniu niektóre instrumenty pomiarowe w Delhi odnotowały wskaŸnik jakoœci powietrza (AQI) na maksymalnym poziomie możliwym do zmierzenia. Testy organizacji Greenpeace wykazały, że zanieczyszczenie szczególnie szkodliwym pyłem o œrednicy większej niż 2,5 mikrometra (PM2,5) osišgnęło w indyjskiej aglomeracji poziom 710 mikrogramów na metr szeœcienny, jedenastokrotnie przekraczajšc normy Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Z powodu trujšcego i gęstego smogu władze Delhi ogłosiły stan zagrożenia zdrowia publicznego. Podniesiono opłaty parkingowe, zakazano wjazdu niektórym samochodom do miasta i wezwano mieszkańców do podróżowania komunikacjš miejskš. Do niedzieli odwołano również wszystkie zajęcia w szkołach.

Służby medyczne apelujš o niewychodzenie z domu i porównujš zdrowotne skutki poruszania się po mieœcie do dziennego wypalenia kilkudziesięciu papierosów.

Delhi to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast na œwiecie. Jakoœć powietrza w aglomeracji nad Jamunš zazwyczaj pogarsza się jesieniš, gdy zimne powietrze utrzymuje zanieczyszczenia w pobliżu gruntu i uniemożliwia im przedostanie się w wyższe partie atmosfery. Sytuację pogarsza wysoka wilgotnoœć powietrza, brak wiatru oraz wypalanie œciernisk po zbiorach w sšsiadujšcymi z Delhi stanami Harijana oraz Uttar Pradeœ.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL