Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Odszkodowanie także za opóźniony lot zastępczy

AFP
Organizowanie lotu zastępczego zwalnia przewoŸnika z obowišzku wypłacenia odszkodowania, o ile drugi rejs odbędzie się w planowanym terminie - uważa niemiecki sšd
Zgodnie z międzynarodowymi regulacjami, choć za loty odwołane w ostatniej chwili pasażerowie powinni otrzymać odszkodowanie, to jeœli linia zapewni klientom rejs zastępczy, nie ma podstaw do wypłaty rekompensaty. Zasada ta działa jednak tylko wówczas, kiedy podróżni dotrš na miejsce maksymalnie dwie godziny póŸniej, niż wynikało to z pierwotnego planu - uważa sšd okręgowy w Karlsruhe. O sprawie informuje portal Biz Travel. Chodzi o przelot liniami Singapore Airlines z Frankfurtu do Singapuru, skšd pasażerowie mieli dalej podróżować od Sydney. PrzewoŸnik odwołał lot i zaproponował klientom alternatywne połšczenie Lufthansš. Ten drugi rejs opóŸnił się jednak o 16 godzin. W efekcie skarżšcy dotarli do Sydney 23 godziny póŸniej niż pierwotnie zaplanowali. Wystšpili więc do Singapore Airlines o odszkodowanie. Sšd pierwszej instancji wskazał Lufthansę jako odpowiedzialnš za spóŸnienie. Sšd okręgowy uznał jednak, że skrócenie opóŸnienia do dwóch godzin również nie zwolniłoby Singapure Airlines z odpowiedzialnoœci za anulowanie lotu. Zgodnie z wyrokiem przewoŸnik ten musi więc wypłacić klientom po 600 euro odszkodowania.
Zdaniem obrońcy pozwanego, linia nie mogła jednak zrobić nic więcej niż znaleŸć dla klientów połšczenie zastępcze. Na to, czy zostanie ono zrealizowane zgodnie z planem, nie miała zaœ już wpływu. Z tego powodu za spóŸnienie powinna zapłacić Lufthansa. Sšd okręgowy nie wykluczył tej możliwoœci. Jego zdaniem pasażerowie mogš zaskarżyć Singapore Airlines z powodu anulowania rejsu i jednoczeœnie Lufthansę za opóŸnienie lotu zastępczego.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL