Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Lufthansa ma porozumienie z pilotami

materiały prasowe
Lufthansa i zwišzek zawodowy pilotów Vereinigung Cockpit (VC) podpisali nowš umowę zbiorowš regulujšcš otwarte dotychczas kwestie, m.in. redukcji kosztów

Podpisany kontrakt jest spójny z porozumieniem z marca. Umowa podlega zatwierdzeniu przez członków zwišzku i będzie poddana głosowaniu.

Strony zgodziły się m.in. na ramy umowy zbiorowej, nowe porozumienie dotyczšce wynagrodzeń i zasady wypłaty emerytur i płatnoœci przejœciowych trwajšcych przynajmniej do czerwca 2022 roku. Jak podaje przewoŸnik, podpisane porozumienie gwarantuje długofalowš, stabilnš relację z ze zwišzkiem zawodowym, a nowe kontrakty pozwolš zaoszczędzić 15 procent kosztów personelu w kokpicie – zanim nastšpiš podwyżki. Porozumienie umożliwi też zatrudnienie młodszych pilotów.

- Dzięki umowie zbiorowej stworzyliœmy podstawy dla nowego partnerstwa z VC – mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Bettina Volkens, dyrektor zarzšdzajšca ds. korporacyjnych zasobów ludzkich i prawnych. - Razem tworzymy warunki spokojnej, zrównoważonej współpracy do 2022 roku. Ten kompromis otwiera perspektywy dla naszych pilotów i stanowi znaczšcy czynnik przewagi konkurencyjnej naszej firmy – dodaje.

Jak zapewnia Lufthansa, piloci utrzymajš w przyszłoœci swoje dotychczasowe œwiadczenia z tytuły osišgniętego wieku i będš mogli odprowadzać dodatkowe, dobrowolne składki. Obecny system płatnoœci przejœciowych zostanie utrzymany na dotychczasowych zasadach. Jednak do 2021 roku œredni wiek pilotów Lufthansa Passenger Services przechodzšcych na emeryturę będzie stopniowo rosnšć do 60 roku życia. Jest to obecnie obowišzujšcy wiek dla pilotów Lufthansa Cargo i Germanwings.

W ramach uzgodnionych warunków piloci Lufthansy, Lufthansa Cargo i Germanwings będš obsługiwać min. 325 maszyn do końca 2022 roku. Zatrudnionych będzie ponad 700 młodszych pilotów, a w przyszłoœci powinno być utworzonych przynajmniej 600 stanowisk dla przyszłych kapitanów.

Piloci Lufthansy, Lufthansa Cargo i Germanwings otrzymajš roczne podwyżki płac sięgajšce łšcznie 10,3 procent i jednorazowš wypłatę 1,8-miesięcznego wynagrodzenia za okres od maja 2012 do czerwca 2022 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL