Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Lotnisko Chopina szykuje się na więcej samolotów i pasażerów

Fot. D. Kłosiński
materiały prasowe
Do czasu otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego, warszawskie Lotnisko Chopina przeprowadzi inwestycje zwiększajšce jego przepustowoœć zarówno dla pasażerów, jak i samolotów

- Zanim powstanie Centralny Port Komunikacyjny, co według szacunków ma potrwać 10 lat, jako zarzšdzajšcy Lotniskiem Chopina, musiałem znaleŸć odpowiedŸ na pytanie, jaka w tym czasie jest misja i rola warszawskiego portu. Po analizach wiem, że port ten musi zbudować odpowiedni potencjał ruchu przesiadkowego, który następnie przejmie CPK - mówi dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) zarzšdzajšcego m.in. Lotniskiem Chopina Mariusz Szpikowski.

- To wišże się z konkretnymi wyzwaniami, głównie zwiększajšcymi przepustowoœć portu, która zbliża się do swoich możliwoœci - wskazuje.

Warszawskie Lotnisko Chopina - największy port w kraju, obsługuje ok. 38 procent ruchu pasażerskiego w Polsce.

Jak mówi Szpikowski, w tym roku PPL podjšł współpracę z firmš doradczš Ove Arup & Partners, której efektem ma być opracowanie "Kompleksowa analiza przepustowoœci Lotniska Chopina w Warszawie wraz z planem rozwoju oraz harmonogram realizacji inwestycji infrastrukturalnych". Dokument ma okreœlić maksymalnš przepustowoœć Lotniska Chopina z uwzględnieniem możliwoœci jego maksymalnej rozbudowy. Chodzi również o opracowanie rozwišzań rozwoju infrastruktury wraz z okreœleniem harmonogramu zadań.

- PPL od wielu lat prowadzi bardzo intensywne działania rozwojowe Lotniska Chopina w Warszawie poprzez przemyœlanš realizację założeń planu inwestycyjnego, takie jak, budownictwo czy zakupy inwestycyjne w ujęciu krótkoterminowym i długoterminowym - mówi szef PPL. Dodaje, że "musimy œciœle okreœlić profil Lotniska Chopina w Warszawie".

Analizowane sš także inne projekty inwestycyjne dotyczšce Lotniska Chopina - np. północnej częœci lotniska z rękawami pasażerskimi oraz nowy heliport. - Kompleksowy program rozbudowy lotniska zakłada zwiększenie przepustowoœci godzinowej i dobowej, bioršc pod uwagę realne fale przylotów i odlotów samolotów, ale również przepustowoœć dróg startowych portu - wyjaœnia Szpikowski. Obecnie na warszawskim lotnisku wykonywanych jest 38 operacji lotniczych na godzinę, a czasami 42. - Naszym celem jest, aby dojœć do około 50 operacji lotniczych na godzinę, może do 52 - wskazuje.

- Ze względu na obecnoœć lotniska wojskowego na naszym terenie, dyskutujemy z wojskiem o potencjalnych ruchach na płycie wojskowej - mówi. W zależnoœci od ustaleń, PPL może przeprowadzić konieczne inwestycje w jednym sezonie budowlanym.

Plany inwestycyjne Lotniska Chopina zakładajš m.in. obsługiwanie wszystkich samolotów szerokokadłubowych w pirsie północnym, w strefie non-Schengen. Mniejsze maszyny zostałyby przeniesione do pirsu południowego. Wymagałoby to - jak podkreœla Szpikowski - rozbudowania częœci południowej i przearanżowania pirsu północnego.

- W tym roku w budżecie mieliœmy 226 mln złotych na inwestycje. Pienišdze były przeznaczone m.in. na dokończenie budowy hotelu i kolejowego frontu rozładunkowego. Ale ze względu na to, że stworzyliœmy nowš koncepcje przepustowoœci godzinowej i dobowej, częœć z nich przesuniemy na inwestycje w przyszłym roku - wyjaœnia Szpikowski.

Przypomina, że w tym roku sš prowadzone inwestycje zwišzane m.in. z modernizacjš tzw. wšskich gardeł, jeœli chodzi o strefę kontroli bezpieczeństwa, zwiększajšc liczbę stanowisk.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL