Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Prezes Wizz Aira: Nie będę współpracował z LOT-em

Jozsef Varadi
Bloomberg
Nie mam pewnoœci, czy polski przewoŸnik przetrwa, i bardzo wštpię, czy utrzyma połšczenia z Węgier do Stanów Zjednoczonych – mówi prezes Wizz Aira Jozsef Varadi

Danuta Walewska: Macie zysk i nowe samoloty. Ceny akcji w Londynie poszły w górę i nie reagujš na niekorzystne informacje o brexicie. W jakim kierunku będzie się teraz rozwijał Wizz Air?

Jozsef Varadi: Rzeczywiœcie, mamy dobre wyniki przewozowe i finansowe. Liczba pasażerów, którzy polecieli z nami w pierwszym kwartale roku finansowego 2017/2018, wzrosła o 25 procent, a zysk netto zwiększył się do ponad 58 milionów euro. To wszystko w sytuacji, gdy rozwijaliœmy siatkę połšczeń w tempie dotychczas nienotowanym. Co przecież jest kosztowne.

Nie obawiamy się brexitu, bo cały czas latamy także do krajów, które nie sš członkami Unii Europejskiej. Otworzyliœmy bazę na lotnisku w Luton, uruchomiliœmy zupełnie nowe kierunki, jak Rosja, Kazachstan i Maroko. I chcemy kontynuować rozwój, a żeby to było możliwe, właœnie podpisałem umowę na dostawy kolejnych dziesięciu airbusów 321. W marcu 2020 roku będziemy mieć w naszej flocie ponad 120 maszyn. Czyli przed nami dalszy wzrost.

Naszym najważniejszym rynkiem pozostaje Polska. W 2016 roku zanotowaliœmy tutaj 13-procentowy wzrost liczby pasażerów, od poczštku 2017 roku jego tempo przyspieszyło do 17 procent. I takich wyników oczekuję w najbliższych latach.

Włšczacie do floty nowe maszyny, otwieracie nowe kierunki, co wišże się z wysokimi kosztami, a przecież nowe połšczenia nie sš od razu rentowne. Skšd w takim razie zysk?

Staramy się utrzymać jak najniższe ceny biletów, ale jednoczeœnie również najniższe koszty. Wizz Air stał się przewoŸnikiem o praktycznie najmniejszych kosztach. To nasza przewaga nad liniami tradycyjnymi.

Z drugiej strony podróże lotnicze stały się towarem jak każdy inny. To zaœ, że linie lotnicze otwierajš połšczenia z coraz większš liczbš miast, pozwala dotrzeć do większej liczby pasażerów, którzy nie chcš przepłacać za lot. Dlatego moim zdaniem na rynku niedługo pozostanš jedynie przewoŸnicy, którzy będš mogli oferować bardzo niskie ceny biletów. Natomiast linie, w których koszty nadal sš wysokie, będš miały potężny problem, żeby utrzymać się na rynku.

Wizz Air to już nie tylko linia lotnicza. Macie Wizz Tours, czyli własne biuro podróży. Planuje pan kolejne usługi?

Wizz Tours sprzedaje bilet lotniczy i nocleg w hotelu, bo bardzo szybko się zorientowaliœmy, że nasi pasażerowie nie tylko latajš, ale również mieszkajš w hotelach i wynajmujš samochody. Uznaliœmy więc, że na takich usługach także można zarobić. Dlatego na naszych stronach internetowych można kupić już wszystko, co jest zwišzane z podróżš. Na razie usługa ta jest w fazie testów, ale została pozytywnie odebrana przez rynek. Przy tym Wizz Tours jest oddzielnš firmš, ale mamy dla niej plany rozwoju. Tym bardziej, że nasza strona internetowa jest szóstš najpopularniejszš na œwiecie pod względem liczby odsłon wœród stron linii lotniczych. Na tym właœnie zamierzamy budować nasz biznes.

Od sezonu zimowego nie będziecie pobierać opłat za większy bagaż podręczny. Zmusiła was konkurencja stosujšca podobne zasady?

Powodem takiej decyzji były uwagi naszych pasażerów i sygnały z rynku, gdzie chwalono naszš sieć połšczeń, łatwoœć, z jakš można kupić bilet, ale jednoczeœnie krytykowano opłaty za większy bagaż przewożony w kabinie. Od paŸdziernika będzie więc można wnieœć bezpłatnie na pokład bagaż podręczny większy o połowę od tego, jaki jest dozwolony teraz. Ale z góry ostrzegamy - nie każdy pasażer będzie mógł skorzystać z takiej możliwoœci, ponieważ na pokładzie możemy pomieœcić 110 takich walizek, a miejsc dla pasażerów w naszych airbusach 320 jest po 180. Czyli około 70 bagaży podręcznych będzie musiało polecieć w luku, oczywiœcie bezpłatnie. Jednoczeœnie wprowadzamy płatnš usługę pierwszeństwa w wejœciu na pokład, co oznacza nie tylko możliwoœć pierwszeństwa w zajmowaniu miejsc, ale również gwarancję, że walizka znajdzie się na pokładzie, a nie w luku.

Wizz Air zmienia się też od œrodka. Ostatnio doszło do dużej wymiany kadry zarzšdzajšcej. Do nowych celów potrzeba nowych ludzi?

Do zarzšdu przyszły trzy nowe osoby. Jest m.in. nowy wiceprezes i nowy dyrektor finansowy. Wizz Air staje się coraz większš organizacjš, która musi pozostać sprawna. Zatrudniamy ponad trzy tysišce pracowników, tylko w ostatnim roku przyjęliœmy ponad 400 osób.

Niedawno Unia Europejska zniosła wizy dla Ukraińców. Wizz Air jest obecny na Ukrainie,  czy wzrósł popyt na bilety z lotnisk ukraińskich?

Zawsze po zniesieniu wiz ruch roœnie lawinowo. Byliœmy œwiadkami podobnej sytuacji w innych krajach. Dlatego zwiększyliœmy ofertę na rynku ukraińskim, liczba przewiezionych przez nas pasażerów wzroœnie tam o 100 procent. W przyszłym roku planujemy podwojenie liczby miejsc w naszych samolotach na Ukrainie.

Zaskoczył pana LOT, ogłaszajšc uruchomienie bezpoœrednich połšczeń na trasie Budapeszt – Nowy Jork i Budapeszt – Chicago?

LOT skorzystał z pomocy państwa, bo groziło mu bankructwo, co słono kosztowało polskich podatników. Pomyœlałem wtedy, że Polska jest bardzo bogatym krajem, że pozwala sobie na takš rozrzutnoœć. Teraz okazuje się, że polski podatnik będzie od maja przyszłego roku subsydiował także pasażerów węgierskich.

Niektórzy z tak zwanych narodowych przewoŸników, korzystajš z pomocy państwa, nie grajš więc według zasad rynkowych. Wizz Air tymczasem postępuje według takich reguł. Dlatego z jeszcze większš uwagš będę obserwował, czy LOT rzeczywiœcie będzie w stanie przeżyć o własnych siłach, czy też kolejny raz będzie potrzebował pomocy państwa.

A nie patrzy pan na węgierskš ofertę LOT-u jako na szansę na większy biznes dla Wizz Aira? Przecież moglibyœcie dowozić do Budapesztu pasażerów, którzy polecieliby za Atlantyk LOT-em?

Zacznijmy od tego, że nie mam pewnoœci, czy LOT rzeczywiœcie przetrwa, i bardzo wštpię, czy utrzyma połšczenia z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Nie widzę  dla nas żadnych korzyœci ze współpracy z LOT-em. Mamy własny model biznesowy i jesteœmy z niego w pełni zadowoleni.

Jozsef Varadi jest Węgrem, jednym z biznesmenów, którzy w 2003 r. założyli Wizz Air. Bezpoœrednio przedtem był prezesem Maleva (znacznie póŸniej, bo w 2012 r., firma zbankrutowała), a jeszcze wczeœniej przez 10 lat pracował w Procter & Gamble. Skończył ekonomię na Uniwersytecie Budapeszteńskim.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL