Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Senat przyjšł specjalnš ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Bloomberg
Senatorowie przegłosowali specjalnš ustawę o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego między Łodziš i Warszawš. Nie zgłosili poprawek do niej. Teraz ustawa czekać będzie na podpis prezydenta

Za podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy bez poprawek głosowało 54 senatorów, 19 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Specustawa reguluje zasady przygotowania, finansowania i realizacji CPK. W tym warunki przejmowania terenu pod lotnisko. Nie rozstrzyga ona, gdzie powstanie nowe lotnisko. Jak wyjaœniał senatorom wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rzšdu ds. CPK Mikołaj Wild "w najbliższych dniach będzie przedstawiona analiza lokalizacyjna" nowego portu.

- Ustawa przewiduje trzystopniowe dochodzenie do decyzji lokalizacyjno-œrodowiskowej na podstawie, której Skarb Państwa nabędzie grunty potrzebne do realizacji inwestycji - mówił Wild. Na poczštek rzšd wyda rozporzšdzenie, które okreœli maksymalny teren, na którym CPK może powstać. Potem wojewoda swoim zarzšdzeniem ograniczy sposób gospodarowania na terenach objętych zarzšdzeniem rzšdu. - Chodzi o ograniczenie działalnoœci zmierzajšcej do podwyższenia wartoœci gruntów, które w przyszłoœci mogš ulec wywłaszczeniu - tłumaczył Wild.

Trzecim etapem będzie decyzja œrodowiskowo-lokalizacyjna. - W momencie ukończenia badań œrodowiskowych nastšpi przejœcie własnoœci gruntów na Skarb Państwa. Ustawa zapewnia zatem czas na negocjacje z mieszkańcami, aby w jak największym stopniu nabywać grunty w drodze konsensu, w drodze indywidualnych umów kupna - tłumaczył.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi analizę lokalizacyjnš. - Staraliœmy się wyważyć dwie wartoœci. Po jednej stronie oczywiœcie jest kwestia możliwoœci bezkosztowego nabycia nieruchomoœci od Skarbu Państwa, bo sytuacja, w której Skarb Państwa wnosi nieruchomoœci jest atrakcyjna. Ale z drugiej strony tereny Skarbu Państwa często leżš "w nieoptymalnych miejscach z punktu widzenia realizacji inwestycji". Docišgnięcie infrastruktury kolejowej, co spowoduje, że CPK będzie nie tylko największym lotniskiem w Polsce, ale też głównym węzłem kolejowym kraju, może kosztować znacznie więcej niż nabycia gruntów.

Nowy port lotniczy ma powstać w Stanisławowie, w gminie Baranów, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. teren wybrano między innymi dlatego, że leży przy autostradzie A2, a w pobliżu przebiega ważna trasa kolejowa łšczšca Warszawę z Łodziš. Lotnisko będzie oddalone od stolicy o ponad 40 kilometrów. W pierwszym etapie ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet 100 milionów. Byłoby to więc według dzisiejszych kryteriów największe lotnisko w Europie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL