Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Centralny Port Lotniczy - projekt cywilizacyjny

Bloomberg
Centralny Port Lotniczy może być komunikacyjnym sercem Polski, a jego realizacja dużym projektem rozwojowym - mówi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. - To będzie projekt cywilizacyjny

Na konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów Morawiecki przypomniał, że we wtorek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przeprowadził podsumowujšcš debatę dotyczšcš Centralnego Portu Lotniczego i pozytywnie zaopiniował projekt. - Jednogłoœnie wszyscy bardzo zdecydowanie okreœliliœmy, że jest to potrzebne - zaznaczył.

Morawiecki zapewnił, że decyzja została podjęta na podstawie wieloletnich analiz. - Te analizy sprowadzajš się do tego, że tu, w tym miejscu, między Warszawš a Łodziš powinno być duże lotnisko międzynarodowe, które ma szanse nie tylko obsługiwać loty, nazwijmy to, lokalne czy regionalne, ale również być wielkim hubem międzynarodowym" - powiedział Morawiecki.

- Zaczynamy to nazywać centralnym portem komunikacyjnym, ponieważ to nie jest tylko port lotniczy, choć rzeczywiœcie, jak pokazujš analizy, w pierwszej fazie 10 - 15 lat przez lotnisko przewinie się nawet 50 milionów pasażerów rocznie - dodał.

Jak zauważył, analizy oceniajš, że lotnisko mogłoby obsługiwać region zamieszkany przez 180 milionów mieszkańców takich państw jak Ukraina, Białoruœ, częœć Rosji, kraje nadbałtyckie, kraje graniczšce z Polskš od południa.

- Może łšczyć Polskę z Jedwabnym Szlakiem, może rzeczywiœcie być wielkš jednostkš, oœrodkiem, który stanowi na szlaku wschód - zachód bardzo ważne miejsce - mówił wicepremier. - Również na szlaku północ - południe. Wczoraj te drogi były analizowane od Gdańska. Terminal w Gdańsku staje się jednym z bardziej liczšcych się nad Bałtykiem - dodał.

Według niego, CPL może stać się "współczesnym dużym projektem infrastrukturalnym, logistycznym, rozwojowym".

Wskazuje też, że finansowanie projektu ma opierać się na inżynierii finansowej, bez œrodków budżetowych lub z bardzo niewielkim udziałem œrodków budżetowych, żeby zapewnić inwestycji profil komercyjny. - Co do finansowania, będziemy w najbliższych miesišcach nad tym pracować. Ale jestem spokojny, że podołamy temu wysiłkowi finansowemu - podkreœla Morawiecki.

W rzšdowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w działaniach do 2020 r. przewidziano "prowadzenie analiz dotyczšcych Centralnego Portu Lotniczego i ewentualne podjęcie decyzji o jego budowie lub zaadresowanie jego funkcji na podstawie rozbudowy już istniejšcej infrastruktury portów lotniczych".

Z kolei w ramach działań do 2030 r. zapisano "podejmowanie działań wspierajšcych rozwój sektora transportu lotniczego w zakresie: polepszenia przepustowoœci nawigacyjnej, ochrony i bezpieczeństwa ruchu lotniczego, wskazanie sposobu powišzania z transportem publicznym (drogowym i kolejowym) portów lotniczych z miastami oraz ich obszarami funkcjonalnymi".

W 2015 r. polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 30 mln pasażerów. Według szacunków Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2030 r. będzie to już 60 mln ludzi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL