Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

PIT i Rainbow w koalicji na rzecz zniesienia wiz do USA

AFP
- Taki ruch zaowocowałby znacznym wzrostem obrotów polskich biur turystyki wyjazdowej, specjalizujšcych się w rynku amerykańskim - tak prezes Polskiej Izby Turystyki uzasadnia poparcie dla akcji LOT-u namawiania Polaków do występowania o wizy do Stanów Zjednoczonych

Od stycznia LOT w ulotkach rozdawanych na lotniskach i w samolotach namawia Polaków do składania wniosków o wizy amerykańskie. Instruuje przy tym jak prawidłowo wypełnić aplikację. Chodzi o to, żeby w ręce władz amerykańskich trafiło jak najwięcej wniosków, które nie będš odrzucone. Im mniejszy bowiem procent wniosków odrzuconych (z powodów formalnych i merytorycznych) tym większa szansa, że uda się spełnić warunek Amerykanów. "Chodzi o to, aby odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 (turystycznej i biznesowej) w cišgu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia, nie może być większy niż 3 procent. W 2017 r. wyniósł on 5,9 procent" - wyjaœnia przewoŸnik (czytaj też: "Bye, bye amerykańskie wizy").

Obecnie bez wiz do USA mogš wjeżdżać obywatele 38 państw, w tym 23 należšcych do Unii Europejskiej. Sš wœród nich Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nie spełniajš warunków programu Visa Waiver Program. Każdy kto ubiega się o amerykańskš wizę – niezależnie od wyniku postępowania - musi zapłacić 160 dolarów za rozpatrzenie wniosku.

LOT ogłosił, że do jego akcji przyłšczyły się: Fundacja Polska Innowacyjna, Fundacja Teraz Polska, Fundacja im. Cichociemnych, Fundacja Instytut Myœli Schumana i Mastercard. W lutym dołšczyły Kraków Airport i Port Lotniczy Rzeszów. Teraz w koalicji znalazły się też Polska Izba Turystyki i biuro podróży Rainbow.

"Do akcji wizowej przyłšczyła się dziœ Polska Izba Turystyki, która zrzesza prawie 500 firm z branży. Członkami PIT sš m.in. najważniejsze i największe biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, właœciciele bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych oraz korporacje targowe. Jak podaje PIT, jej członkowie łšcznie dysponujš około tysišcem placówek handlowych na terenie całego kraju i reprezentujš 70 proc. kapitału obrotowego branży turystycznej w Polsce" - czytamy w komunikacie.

- Korzyœci gospodarcze płynšce ze zniesienia procedur wizowych dla Polaków sš bezsprzeczne - mówi cytowany w komunikacie prezes PIT Paweł Niewiadomski. - Oprócz zwiększenia przychodów gospodarki, taki ruch zaowocowałby również znacznym wzrostem obrotów polskich biur turystycznych specjalizujšcych się w organizowaniu wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Liczymy, że społeczna kampania informacyjna, objaœniajšca amerykański proces wizowy, ułatwi wejœcie Polski do programu Visa Waiver, a co za tym idzie będzie impulsem do rozwoju turystyki.

Rainbow, sprzedajšcy wycieczki do USA, wspólnie z LOT-em ma przygotować broszurę informacyjnš, którš będzie kolportować w swojej sieci sprzedaży - 150 biurach własnych i tysišcu biurach agentów turystycznych.

- Naszym celem jest zachęcenie Polaków, żeby występowali o wizę, ale jednoczeœnie robili to rzetelnie, gdyż każde niewłaœciwe aplikowanie, kończy się odmowš - mówi cytowany w komunikacie rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. -To z kolei psuje statystyki i powoduje, że Polacy muszš podróżować do USA z wizš.

Amerykańskim VWP, który upoważnia do wjazdu do USA bez wizy, objętych jest 38 państw, w tym 23 z UE. Wœród nich sš kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniajš warunków programu.

LOT lata z Warszawy na lotnisko JFK w Nowym Jorku, do Newark, Chicago, Los Angeles, z Krakowa do Chicago, a od kwietnia będzie też kursował na trasie Rzeszów - Newark.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL