Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

PIT wzywa do objęcia ochronš klientów linii lotniczych

materiały prasowe Lotniska Chopina, fot. Dariusz Kłosiński
Organizacja skupiajšca europejskich touroperatorów ECTAA postuluje wprowadzenie zabezpieczeń dla klientów od upadłoœci linii lotniczych. Polska Izba Turystyki, członek ECTAA, popiera tę inicjatywę

Jak pisze w komunikacie PIT, w ostatnim kwartale 2017 roku doszło do upadłoœci trzech dużych przewoŸników europejskich – brytyjskiej linii lotniczej Monarch Airlines, niemieckiej Air Berlin i austriackiej Niki. W efekcie wielu pasażerów pozostało za granicš bez możliwoœci powrotu do kraju w ramach wykupionych przelotów, klienci nie majš też szansy na odzyskanie pieniędzy za niewykorzystane bilety na podróże, które dopiero miały się rozpoczšć.

W wypadku Monarch Airlines chodzi o ponad 110 tysięcy pasażerów, którzy w momencie upadku przewoŸnika przebywali poza Wielkš Brytaniš i o 750 tysięcy kolejnych, którzy kupili bilety na póŸniejsze terminy i już nie zdšżyli z nich skorzystać. Air Berlin zostawił co najmniej 180 tysięcy klientów bez pieniędzy, a zawieszenie działalnoœci przez Niki spowodowało kłopoty 410 tysięcy osób. Łšcznie to ponad milion ludzi.

Komisja Europejska uznała wczeœniej, że objęcie ochronš klientów linii lotniczych nie jest konieczne. "Zdaniem ustawodawcy Regulacja 261/2004 zabezpiecza w wystarczajšcy sposób pasażerów. KE zarekomendowała ponadto wzmocnienie nadzoru krajów członkowskich przy wydawaniu licencji dla linii lotniczych w Unii Europejskiej w ramach rozporzšdzenia 1008/2008, co miało wzmocnić ochronę klientów w przypadku zawieszenia działalnoœci przez linię" - czytamy w komunikacie PIT.

Zdaniem izby ostatnie bankructwa pokazały, że rozwišzanie to się nie sprawdza. Klientom, którzy wykupili w Monarch Airlines i Niki same przeloty na podstawie Rozporzšdzenia 261/2004 pienišdze za bilety nie zostanš zwrócone. W przypadku Air Berlin zakończenie działalnoœci odbywało się co prawda stopniowo, ale pocišgało za sobš odwołanie wielu rejsów, za które pasażerowie również nie dostali refundacji.

– Polska Izba Turystyki jako członek ECTAA popiera działania tej organizacji wzywajšce europejskich ustawodawców do stworzenia mechanizmów chronišcych pasażerów w razie upadłoœci linii lotniczych – mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, cytowany w komunikacie. Zastrzega jednoczeœnie, że "obecnie nie ma podstaw, by sšdzić, że klienci korzystajšcy z usług polskich przewoŸników sš w jakikolwiek sposób zagrożeni".

– ECTAA proponuje, aby zabezpieczenia te były obowišzkowe dla przewoŸników, ich koszty miałyby być włšczone w cenę biletu lotniczego, a stosowne regulacje powinny poczštkowo dotyczyć przewoŸników z Unii Europejskiej, a następnie zostać poszerzone na linie spoza wspólnoty. W ten sposób zabezpieczone zostałyby wszystkie bilety sprzedawane na terenie krajów członkowskich – wyjaœnia Niewiadomski.

Izba wskazuje, że zabezpieczenia dla przewoŸników lotniczych powinny działać podobnie jak obowišzkowe gwarancje w wypadku touroperatorów.

Wprowadzenie takich rozwišzań od lat postulujš organizacje konsumenckie, a także branżowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Rosji. Wiele razy skutki upadłoœci przewoŸników odbijały się na biurach podróży, które korzystały z ich usług.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL