Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Lekarskie zwišzki zawodowe domagajš się przepisów ograniczajšcych czas pracy

123RF
Przepisów ograniczajšcych czas pracy domagajš się od rzšdu lekarscy zwišzkowcy. I przypominajš, że w cišgu czterech tygodni na dyżurze zmarło czterech lekarzy.

Ogólnopolski Zwišzek Zawodowy Lekarzy chce, żeby rzšd jak najszybciej dostosował polskie prawo do dyrektywy unijnej o czasie pracy, która stanowi, że powinien on obejmować 48 godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami, bez względu na liczbę miejsc pracy i formę zatrudnienia. To oznacza, że ograniczenie powinno objšć zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej i pracujšcych na kilku etatach. Umowa miałaby działać jak tachograf w przypadku kierowców i zapobiegać tragediom – zarówno wœród lekarzy, jak i pacjentów, bo – jak tłumaczš medycy – zmęczony lekarz ma ograniczone możliwoœci poznawcze.

Wczorajszy apel do premier Beaty Szydło ma zwišzek z ostatnimi zgonami lekarzy na dyżurach. „Nie ma wštpliwoœci, że przyczynš tych tragedii było przepracowanie. Lekarze w Polsce pracujš bowiem zdecydowanie za dużo i – w większoœci przypadków – sš do tego zmuszani przez swoich pracodawców przez zatrudnianie lekarzy na dyżury na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast na umowy o pracę. Omija się przez to przepisy o czasie pracy" – uważajš lekarze.

OZZL oficjalnie poparł wczoraj zaplanowany na 2 paŸdziernika strajk głodowy lekarzy rezydentów. Z naszych informacji wynika, że głodówkę w siedzibie OZZL w Bydgoszczy rozpocznie nawet kilkadziesišt osób, w tym przedstawiciele Porozumieniu Zawodów Medycznych. Częœć ich kolegów zamierza tego dnia oddać krew, co gwarantuje im dzień wolny. Inni rozważajš wykorzystanie urlopu na żšdanie. Zdaniem ekspertów nieobecnoœć w pracy lekarzy rezydentów może sparaliżować szpitale, które często opierajš się na pracy lekarzy robišcych specjalizację.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL