Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Lekarze zastrajkujš przeciw podwyżkom

123RF
Podwyżka minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych ma zostać osišgnięta w 2021 r. Zdaniem medyków stawki sš uwłaczajšco niskie.

Dodatkowe 16,8 mld zł ma trafić w cišgu pięciu lat do pracowników służby zdrowia. Wchodzšca dziœ w życie ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujšcych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przewiduje, że od 2022 r. minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów wyniesie ok. 6,4 tys. zł, a lekarzy bez specjalizacji, przede wszystkim rezydentów, ok. 5,3 tys. zł. Lekarze stażyœci, farmaceuci, fizjoterapeuci, diagnoœci laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem i specjalizacjš zarobiš minimum 5,3 tys. zł, a ci bez specjalizacji?– 3,7 tys. zł. Z kolei pracownicy medyczni ze œrednim wykształceniem – minimum 3,2 tys. zł.

Ustawa stanowi, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokoœci przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzajšcym. Do końca 2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjęto 3,9 tys. zł brutto.

Przeciwko takim podwyżkom protestowało Porozumienie Zawodów Medycznych, które napisało własny projekt ustawy, zakładajšcy o wiele wyższe stawki. Na poczštku tygodnia stowarzyszone w PZM Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy (OZZL) potwierdziło zapowiadany wczeœniej na łamach „Rzeczpospolitej" strajk głodowy.

„Wyczerpaliœmy możliwoœci dialogu z rzšdem, a dialogu z Ministerstwem Zdrowia nigdy nie było. Bezradni wobec pogarszajšcej się sytuacji w ochronie zdrowia, zdecydowaliœmy się na organizację protestu głodowego 2 paŸdziernika 2017 r." – napisali w oficjalnym komunikacie. W listach do premier Beaty Szydło, wicepremiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła proszš o spotkanie w sprawie protestu.

Młodzi lekarze nie chcš odchodzić od łóżek pacjentów. Na czas protestu wezmš urlop. Mimo to zdaniem ekspertów ich nieobecnoœć w pracy może zdezorganizować pracę szpitali.

podstawa prawna: ustawa o sposobach ustalania najniższego wynagrodzenia DzU z 1 sierpnia 2017 r., poz. 1473

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL