Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Nowelizacja zmniejszajšcš liczbę lekarzy orzekajšcych o śmierci mózgu podpisana przez prezydenta

123RF
O œmierci mózgu będš orzekać dwaj lekarze specjaliœci, a nie - jak dotychczas - trzej - wynika z nowelizacji, którš podpisał prezydent Andrzej Duda. Dwaj lekarze będš także stwierdzać nieodwracalne zatrzymanie kršżenia, jeœli od zmarłego majš być pobrane narzšdy.

Prezydent podpisał ustawę w poniedziałek, o czym kancelaria poinformowała dzień póŸniej.

Nowa regulacja przenosi przepisy dotyczšce procedury stwierdzania zgonu przed pobraniem narzšdów do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dotychczas znajdowały się one w tzw. ustawie transplantacyjnej). "Zmiana ta stanowi wyraz przekonania ustawodawcy, iż stwierdzanie zgonu jest jednš z czynnoœci, które wykonuje lekarz, i najwłaœciwszš ustawš do regulacji tej materii jest ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty" - czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta RP.

Zgodnie z nowelizacjš, œmierć mózgu będzie stwierdzało dwóch lekarzy. Jeden z nich powinien być specjalistš w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi - neurologii, neurologii dziecięcej lub neurochirurgii.

Dotychczas o œmierci mózgu orzekała komisja złożona z trzech lekarzy o okreœlonych specjalnoœciach. "Wzorem większoœci krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady, wprowadza się składy 2-osobowe" - wskazuje Kancelaria Prezydenta RP.

"Powoływanie komisji przez kierownika podmiotu leczniczego jest reliktem poprzedniego okresu. Trzeci lekarz w polskiej komisji był pozostałoœciš po medyku sšdowym z pierwszych kryteriów okreœlonych w 1984 r. Wtedy uważano, że œmierć mózgu jest najczęœciej wynikiem czynu zabronionego i medyk sšdowy w komisji będzie zabezpieczał postępowanie dowodowe. Wkrótce jednak okazało się, że œmierć mózgu jest wynikiem zdarzeń medycznych, niebędšcych przedmiotem postępowania sšdowego, jednakże trzeci członek komisji pozostał" - wyjaœnili autorzy nowelizacji.

Nowe przepisy zmieniajš także zasady stwierdzania nieodwracalnego zatrzymania kršżenia, jeœli od zmarłego majš zostać pobrane narzšdy. Trzeba to zrobić w bardzo krótkim czasie, co może powodować ewentualne wštpliwoœci lub zarzuty, że lekarz dokonał rozpoznania niestarannie. Dlatego też nieodwracalne zatrzymanie kršżenia - jeœli od zmarłego majš zostać pobrane narzšdy - będzie stwierdzać dwóch lekarzy, a nie - jak obecnie - jeden.

Jeden z tych lekarzy powinien być specjalistš w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi - w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej lub pediatrii.

Procedura ta będzie dotyczyć przypadków przed pobraniem narzšdów, w tym przede wszystkim serca, wštroby, nerek, płuc i trzustki. Natomiast pobranie komórek i tkanek (np. rogówki) będzie możliwe po rutynowym, jednoosobowym stwierdzeniu zgonu.

W 2016 r. od zmarłych dawców przeszczepiono 1469 narzšdów; najczęœciej były to: nerka (978), wštroba (317) i serce (101). Wykonano także 1196 przeszczepień rogówki oraz jedno przeszczepienie ręki. Przeszczepień narzšdów od żywych dawców wykonano jedynie 78 (50 nerek oraz 28 fragmentów wštroby).

Pod koniec marca na przeszczepienie narzšdu czekało 1703 pacjentów. Większoœć z nich oczekuje na nerkę, pozostali m.in. na serce, wštrobę i płuca. Ponad 3 tys. osób oczekuje na przeszczepienie rogówki, a osiemnaœcie - na rękę.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL