Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kukiz'15

Kukiz'15 chce zaczynać posiedzenia Sejmu od wystšpień

rp.pl
Kukiz'15 chce, aby na poczštku każdego posiedzenia Sejmu kluby i koła poselskie mogły wygłaszać trzyminutowe oœwiadczenia na dowolny temat. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS powiedział PAP, że to rozwišzanie nie wydaje się konieczne, ale trzeba się nad nim zastanowić.

Ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt zmiany w Regulaminie Sejmu. W jej uzasadnieniu Kukiz'15 wskazał, że obecnie, zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedmiotem dyskusji na sali plenarnej sš "praktycznie" wyłšcznie punkty wchodzšce w skład porzšdku dziennego. "Jedyny wyjštek stanowiš oœwiadczenia poselskie, które w zasadzie mogš być wygłoszone na dowolny temat, sš one jednak stanowiskami samych posłów, a nie klubów i kół poselskich. Co więcej oœwiadczenia poselskie sš wygłaszane na koniec każdego dnia posiedzenia, często w godzinach nocnych, sala plenarna œwieci wówczas pustkami" - napisali w uzasadnieniu posłowie.

Poseł Marek Jakubiak z Kukiz'15 w rozmowie z PAP ocenił, że w zwišzku z brakiem możliwoœci wygłoszenia oœwiadczenia na temat niebędšcy przedmiotem porzšdku dziennego, posłowie "cišgle nadużywajš cierpliwoœci marszałka i 'cierpliwoœci' regulaminu". W opinii projektodawcy dochodzi do łamania Regulaminu Sejmu, ponieważ na poczštku każdego posiedzenia składane sš wnioski formalne o przerwę, np. w celu zajęcia stanowiska w danej sprawie przez premier. Według Kukiz'15 wprowadzenie ich propozycji powinno "znaczšco" ograniczyć zjawisko nadużywania wniosków formalnych.

"Działania z pogranicza łamania Regulaminu Sejmu oraz nadużywanie wniosków formalnych nie licuje z godnoœciš i powagš sali plenarnej, na której uchwala się prawo" - uważajš posłowie.

Jakubiak zapytany przez PAP, jak na propozycję Kukiz'15 zapatrujš się inne kluby parlamentarne, odparł: - Wszyscy sš za, bo przecież nikt, a szczególnie władza ustawodawcza w postaci posłów, nie chce naruszać regulaminu. To jest nienormalne działanie.

Polityk wskazał również, że posłowie podczas obrad Sejmu często spędzajš tam po kilkanaœcie godzin dziennie. - Parę minut więcej, parę minut mniej dla nas nic nie znaczy, a zniknie problem łamania regulaminu - powiedział Jakubiak.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS, komentujšc w rozmowie z PAP propozycję Kukiz'15, stwierdził, że jego klubowi "nie wydaje się to konieczne". - Ale z drugiej strony te wnioski formalne-nieformalne zaœmiecajš każde posiedzenie. Trzeba by się zastanowić - dodał.

Uchwała miałaby wejœć w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL