Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

William: Polska jest przykładem odwagi, zdecydowania i odporności

PAP/Radek Pietruszka
Polska jest dla Wielkiej Brytanii przykładem odwagi, zdecydowania i odpornoœci - powiedział w Warszawie ksišżę William. Mówišc o wzajemnych relacjach podkreœlał, że dzisiaj na Wyspach wychowywane sš dzieci, które czujš się jednoczeœnie Polakami i Brytyjczykami.

Para ksišżęca Cambridge wzięła udział w Łazienkach Królewskich w przyjęciu z okazji 91. urodzin królowej Elżbiety II. Honorowymi goœćmi byli prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Swoje przemówienie William rozpoczšł od powiedzenia po polsku "dobry wieczór". Następnie podkreœlił, że drugim obok urodzin jego babci powodem do œwiętowania sš więzi, które łšczš Polskę i Wielkš Brytanię. "Więzi te sięgajš wieków i tworzš bardzo bogatš historię wymiany kulturowej i bliskich relacji handlowych" - podkreœlił William.

Według niego Teatr Szekspirowski w Gdańsku, który odwiedzi wraz z księżnš Cambridge we wtorek, przypomina o tym, że więzi kulturowe zawsze leżały u podstaw bliskich wzajemnych relacji.

"Sztuki Szekspira były odgrywane w Polsce również w języku polskim, bardzo krótko po tym, jak zostały wystawione po raz pierwszy w Londynie. W tym samym czasie kupcy z Polski realizowali swoje misje handlowe w Wielkiej Brytanii, przecierajšc tym samym œcieżki wszystkim tym, którzy w dzisiejszych czasach udajš się do Wielkiej Brytanii" - powiedział William.

Jak mówił ksišżę Cambridge, więzi z Polskš sš bardzo szanowane w jego kraju, ponieważ "Polska jest przykładem odwagi, zdecydowania i odpornoœci". "Przetrwaliœcie wieki ataków na wasz kraj, wliczajšc w to rozbiory, które miały na celu wymazanie was z mapy Europy" - podkreœlił.

"W XX w. Polska pokazała wyjštkowš odwagę, ponieważ przeciwstawiła się brutalnej okupacji nazistowskiej, nie wspominajšc o powstaniu w getcie w 1943 r. i powstaniu warszawskim w 1944 r." - powiedział William. "Catherine i ja byliœmy bardzo poruszeni, kiedy odwiedziliœmy dzisiaj Muzeum Powstania Warszawskiego z panem prezydentem i pierwszš damš. Wiemy, że będzie podobnie jutro, gdy odwiedzimy jutro obóz koncentracyjny Stutthof" - zaznaczył ksišżę Cambridge. "To przypomnienie o cierpieniu narodu polskiego, ale również o Holokauœcie" - dodał.

William podkreœlał też, że po drugiej wojnie œwiatowej Polska musiała stawić czoła dyktaturze komunistycznej. "Ale w 1989 r. - punkcie kulminacyjnym wspaniałego odrodzenia narodowego, któremu przewodziła Solidarnoœć - Polska zrzuciła kajdany komunistyczne i znowu zajęła miejsce jednego z czołowych krajów europejskich" - mówił. W jego ocenie było to wyjštkowe osišgnięcie, które "stanowiło potwierdzenie polskiej odwagi i charakteru".

Ksišżę Cambridge podkreœlił, że Polska i Wielka Brytania majš co œwiętować. "Jesteœmy partnerami w NATO i po raz pierwszy od drugiej wojny œwiatowej brytyjskie oddziały stacjonujš w Polsce"- mówił. Zwrócił uwagę, że język polski jest drugim najczęœciej słyszanym w Wielkiej Brytanii; wychowywane sš też tam dzieci, które czujš się jednoczeœnie Polakami i Brytyjczykami.

Dziękował za ciepłe powitanie w Polsce, a parze prezydenckiej za goœcinę.

Ksišżę William odczytał też list od swojej babci. Królowa w swym liœcie przypomniała, że wraz z małżonkiem księciem Filipem goœciła w Polsce w 1996 r. "Wtedy byliœmy œwiadkami ciepłej goœciny zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie. Cieszę się, że para ksišżęca będzie mogła doœwiadczyć tego samego - zarówno w Warszawie, jak i w Gdańsku" - napisała królowa Elżbieta.

"W 1996 r. mówiłam o niezwykłej głębi stosunków polsko-brytyjskich, które sięgajš tysišc lat wstecz. Dlatego też z wielkš przyjemnoœciš mogę powiedzieć, że przyjaŸń między naszymi dwoma narodami, między naszymi dwoma krajami od tamtego czasu coraz bardziej się wzmacnia. Nie mam wštpliwoœci, że w najbliższych czasach będzie się ona jeszcze rozwijała" - podkreœliła królowa.

William i Kate w poniedziałek rozpoczęli trzydniowš wizytę w Polsce. Zostali oni powitani przez parę prezydenckš, następnie spotkali się na Krakowskim Przedmieœciu z warszawiakami. Brytyjska para ksišżęca odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego w towarzystwie prezydenta Dudy i jego małżonki. Obie pary spotkały się z weteranami drugiej wojny œwiatowej oraz bohaterami powstania warszawskiego. Para ksišżęca odwiedziła też inkubator przedsiębiorczoœci w wieżowcu Warsaw Spire, gdzie swoje centra majš firmy technologiczne i start-upy.

Drugi dzień wizyty William i Kate spędzš w Gdańsku. Wizyta pary ksišżęcej zakończy się w œrodę prywatnym spotkaniem w Belwederze z parš prezydenckš. Następnie para ksišżęca uda się do Berlina.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL