Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Macierewicz przed szczytem NATO: Mamy podstawy czuć się bezpiecznie

PAP/Leszek Szymański
Cišgła rotacyjna obecnoœć wojsk i planowane rozmieszczenie ciężkiej brygady na wschodnich rubieżach NATO dajš podstawy, by czuć się bezpiecznie – powiedział w œrodę szef MON Antoni Macierewicz.

Zaznaczył, że częœć amerykańskich sił znajdzie się w Polsce.

Na spotkaniu z mediami zwołanym na sto dni przed warszawskim szczytem NATO Macierewicz nawišzał do zapowiedzi rozlokowania także na wschodniej flance NATO brygady pancernej z USA.

„Podjęto także decyzję, że sprzęt, z którym przyjadš żołnierze amerykańscy na ćwiczenie Anakonda, pozostanie już na flance wschodniej. To tylko częœć tych przygotowań, które sš œwiadectwem skutecznoœci naszej polityki, ale też przede wszystkim tego, że mamy podstawy do tego, by czuć się bezpiecznie w tym tak bardzo niebezpiecznym dzisiaj œwiecie, zagrożonym w dużym stopniu agresjš ze wschodu” – powiedział.

Pytany w TVP Info powiedział, że "Polska jest na pewno miejscem rozlokowania tej brygady na flance wschodniej, podobnie jak będš brane pod uwagę inne kraje". "Zapewne te siły będš rozlokowane w różnych krajach flanki wschodniej, ale warto też pamiętać, że to nie sš jedyne siły NATO, które będš zapewne rozlokowane w Polsce" - dodał. Nazwał tę decyzję krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i innych krajów flanki wschodniej.

"To bardzo ważna decyzja. Nie ujmowałbym jej w kategoriach sygnału (na sto dni przed szczytem - PAP), bo to nie jest gest dyplomatyczny, to jest decyzja zmieniajšca sytuację geopolitycznš Polski i innych krajów flanki wschodniej wewnštrz NATO" - dodał. Ocenił, że "tylko Polska w Europie œrodkowej ma taki potencjał ludnoœciowy, militarny, gospodarczy, terytorialny, by móc się stać organizatorem i pełnić rolę służebnš, pomocowš wobec innych państw Europy œrodkowej".

Na briefingu przed MON minister podkreœlił, że zwiększenie obecnoœci wojskowej to plany całego sojuszu. „Dlatego te sto dni, które nas dzielš od szczytu, będš dniami wytężonej pracy, aby z jednej strony zagwarantować pełne bezpieczeństwo na moment, gdy Polska stanie się stolicš œwiata zachodniego, ale z drugiej strony, żeby toczšce się obecnie rokowania zakończyły się sukcesem takim, jakie zapowiada oœwiadczenie (…) przedstawicieli ministra obrony Stanów Zjednoczonych”.

Jak mówił minister, Warszawa „będzie goœciła szczyt państw NATO – największego, najtrwalszego i najskuteczniejszego systemu obronnego, jaki zna œwiat”.

Dodał, że droga od Jałty do organizacji szczytu „jest drogš wysiłku niepodległoœciowego wszystkich Polaków”.

„Wszyscy Polacy, nie tylko warszawiacy, będš goœcili tych przywódców œwiata. Będš goœcili także z nadziejš, a dzisiaj można już powiedzieć, mam nadzieję, że z pewnoœciš wręcz, że nasze zamiary zwišzane z tym szczytem, nasze dšżenia, plany, cały wysiłek rzšdu pani premier Beaty Szydło, pana prezydenta przede wszystkim, pana prezesa Kaczyńskiego, pana ministra Waszczykowskiego, wszystkie nasze wysiłki zmierzajšce do tego, żeby ten szczyt zatwierdził decyzje o cišgłej obecnoœci sił NATO i sił Stanów Zjednoczonych także w Polsce na wschodniej flance, te nadzieje - majš wielkie szanse na rzeczywistš realizację” – mówił.

Zaznaczył, że rozmowy toczone w lutym w Brukseli przez ministrów obrony NATO, a obecnie będšce w "fazie operacyjnej", "przebiegajš dla Polski pomyœlnie", o czym œwiadczy ogłoszona dzień wczeœniej w Waszyngtonie decyzja o ulokowaniu ciężkiej brygady na wschodniej flance.

Szczyt NATO w Warszawie jest zaplanowany na 8-9 lipca. Telebim ustawiony w œrodę przed siedzibš MON w Al. Niepodległoœci odlicza czas do spotkania przywódców państw o rzšdów sojuszu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL