Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Szydło: Zgłosimy uwagi do projektu opinii Komisji Weneckiej

AFP
Przesłany Polsce projekt opinii Komisji Weneckiej jest obecnie analizowany, zgłosimy do niego swoje uwagi - zapowiedziała w sobotę wieczorem premier Beata Szydło. Jak dodała, to, jakie decyzje zostanš podjęte, będzie można powiedzieć po otrzymaniu ostatecznej opinii Komisji.

Premier Beata Szydło, która była goœciem Radia Maryja i Telewizji Trwam, pytana o przesłany polskiemu rzšdowi projekt opinii Komisji Weneckiej, poinformowała, że odniosš się do niego poszczególne resorty i instytucje (...) do częœci, które odnoszš się konkretnie ich zakresu działania. "My te uwagi przeœlemy Komisji Weneckiej. Ustosunkujemy się do tego, zgłosimy swoje uwagi" - zapowiedziała premier, przypominajšc, że opinia KW zostanie wydana dopiero 12 marca. "To jest dopiero w tej chwili projekt opinii" - przypomniała.

"To jest rutynowe działanie Komisji Weneckiej, kiedy ona przed ogłoszeniem ostatecznej opinii stronie, z którš prowadzi dialog, przedstawia założenia projektu tej opinii - mówiła szefowa rzšdu. "I dzisiaj to wycieka do mediów. Ja myœlę, że to pokazuje naprawdę intencje tych, którzy nakręcajš złe emocje i nie zastanawiajš się nad meritum sprawy, bo ja również chciałabym, żeby TK działał sprawnie" - dodała.

Pytana, na ile opinia Komisji będzie wišżšca dla Polski, Szydło odparła: "To jest opinia (...) Wiele państw było już w takiej sytuacji, jak my w tej chwili. (...) Powszechnie uważa się, że dotyczy to tzw. nowych państw UE, lubi się przytaczać w niektórych mediach przykład Węgier, które rzeczywiœcie miały takš okolicznoœć, że Komisja Wenecka odnosiła się do kwestii tam wprowadzanych ustawowych, ale i Francja była badana, (...) więc to nie jest tak, że jest wyjštek, rzecz szczególna. Po to jesteœmy W UE, po to sš powołane instytucje europejskie, żeby one wydawały opinie, doradzały, kiedy jest to konieczne czy też wtedy, kiedy państwo członkowskie się zwraca z proœbš o takš opinię, tak jak myœmy się zwrócili" - powiedziała.

Według premier natomiast "nie jest to opinia wišżšca w tym sensie, że państwo musi jš wykonać, czy musi się do niej dostosować, ponieważ my jesteœmy suwerennym państwem". "Polska jest suwerennym państwem i władze polskie podejmujš decyzje dotyczšce naszych wewnętrznych sprawa suwerennie, kierujemy się interesem narodu na podstawie konstytucji, ustaw w procesie demokratycznym. (....) - powiedziała Szydło.

Jak dodała, "Komisja Wenecka doradza, poddaje pod rozwagę, a państwo, które takš opinię otrzymuje, podejmuje decyzje, czy te zalecenia wprowadza". "Oczekujemy oczywiœcie z zainteresowaniem na tę opinię, ale to, jakie będš decyzje, będziemy mogli powiedzieć po otrzymaniu ostatecznej opinii - podkreœliła premier.

Projekt opinii Komisji Weneckiej, datowany na 26 lutego jako pierwsza opublikowała w sobotę "Gazeta Wyborcza". Nie jest on dostępny na stronie Komisji, PAP nie udało się skontaktować z rzecznikiem KW. W sobotę projekt zaprezentowali dziennikarzom także politycy PO. Według Andrzeja Halickiego (PO), uwagi zawarte w projekcie "sš bardzo poważne". "Można powiedzieć, że to jest jedna z najtwardszych opinii Komisji Weneckiej, jeœli chodzi o kwestię tzw. ustawy naprawczej" - oœwiadczył Halicki na konferencji prasowej. Jak mówił, Komisja wskazuje na paraliż TK, a "głównš konkluzjš jest wezwanie wszystkich organów polskiego państwa do bezwzględnego wykonywania orzeczeń TK".

W poczštkach lutego w Polsce na zaproszenie szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego przebywała delegacja Komisji Weneckiej, która rozmawiała z prezydiami Sejmu, Senatu, prezydentem Andrzejem Dudš, ministrem sprawiedliwoœci, sędziami TK oraz z RPO, SN, KRS i organizacjami pozarzšdowymi.

Szef MSZ zwrócił się do Komisji pod koniec grudnia ub.r. w zwišzku z nowelizacjš ustawy o TK autorstwa PiS. Zmieniła ona m. in. definicję pełnego składu TK (to minimum 13 na 15 sędziów - wczeœniej 9), stanowi też, że orzeczenia pełnego składu zapadajš większoœciš 2/3 głosów, a nie zwykłš. Terminy rozpatrywania wniosków sš wyznaczane w TK według kolejnoœci wpływu. O zbadanie sytuacji wokół TK występowały też do Komisji polskie organizacje pozarzšdowe i organizacje prawnicze.

Przewodniczšcy Komisji Gianni Buquicchio mówił po powrocie z Polski, że pod koniec lutego gotowy będzie projekt opinii, który zostanie rozesłany do wszystkich członków Komisji oraz do rzšdów, które należš do Komisji, włšcznie z rzšdem Polski. Na posiedzenie 11-12 marca w Wenecji, kiedy opinia ma zostać przyjęta, zostanie zaproszony przedstawiciel polskiego rzšdu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL