Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Symulacja: Asteroida zabije miliony osób

Symulacja komputerowa pokazuje, że uderzenie asteroidy spowoduje miliony ofiar.
123RF
Jeœli w Ziemię uderzy asteroida, najwięcej ofiar przyniosš huraganowe wiatry i fale tsunami.

Efekty upadku takiego niewielkiego ciała niebieskiego będš dramatyczne – wzniecš się pożary, powstanš gigantyczne fale tsunami, niebo zasnuje się szczelnie chmurami na długie miesišce... Jednak to nie te zjawiska spowodujš najwięcej œmiertelnych ofiar. Symulacja przeprowadzona przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetu w Southampton wskazuje, że najbardziej œmiercionoœny będzie wiatr o potwornej sile.

Zbadano efekty uderzenia w nasz glob przeciętnej asteroidy o œrednicy do 200 metrów. Symulacji dokonali fizycy, geografowie oraz inżynierowie przy pomocy stworzonego do tego celu programu komputerowego „Armor" (Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research).

Naukowcy przewidujš trzy możliwe scenariusze: eksplozja asteroidy w atmosferze, uderzenie w lšd lub upadek do oceanu. Stworzony model uwzględnia różne parametry i skład asteroidy, jej prędkoœć, kšt, pod jakim zbliży się do powierzchni Ziemi, gęstoœć zaludnienia i rodzaj zabudowy w rejonie uderzenia. Liczba ofiar œmiertelnych spowodowanych kolizjš została oszacowana z uwzględnieniem takich czynników, jak gwałtowne podmuchy wiatru, fala uderzeniowa, fala termiczna, trzęsienia ziemi, wyrzucenie do atmosfery kawałków skał, tsunami, powstajšce kratery.

Okazuje się, że najbardziej niszczycielskie będš zjawiska meteorologiczne. W razie eksplozji nad Londynem asteroidy œrednicy 50 metrów utworzy się monstrualny wyż, z niego narodzi się tornado i podmuchy wiatru o ogromnej sile. Spowodujš one 85 proc. ofiar œmiertelnych, pozostałe zginš od wysokiej temperatury. W sumie œmierć poniesie 2,8 mln ludzi.

Jeœli asteroida będzie miała 200 m œrednicy, zjawiska „powietrzne" spowodujš 49 proc. ofiar œmiertelnych (pozostałe przyczyny to: szok termiczny – 24 proc., fala uderzeniowa – 23 proc., inne – 4 proc.), ale ich liczba wzroœnie do 8,8 mln.

Jeœli 200-metrowa asteroida wpadnie do oceanu w odległoœci 100 km od Rio de Janeiro, œmierć poniesie 30 tys. osób – 92 proc. z powodu gwałtownych porywów wiatru, 8 proc. pod falš tsunami.

Statystycznie asteroida tego rodzaju uderza w Ziemię co 40 tysięcy lat, dlatego prawdopodobieństwo takiej katastrofy (dotyczy całej powierzchni planety) w XXI wieku wynosi 0,01 proc. Ale jednak istnieje.

Dwa lata temu asteroida o œrednicy jednego kilometra przeleciała blisko Ziemi – obiekt 2014-YB35 poruszał się z prędkoœciš 37 tys. kilometrów na godzinę. Rok temu asteroida 2013 TX68 o œrednicy 30 m przeleciała w odległoœci 18 tys. km. Dla porównania, asteroida, która 15 lutego 2013 roku rozerwała się nad Czelabińskiem w Rosji, miała 20 m œrednicy. Trzy lata temu w odległoœci 40 tys. km od naszej planety przeleciała kilkudziesięciometrowa asteroida 2014 RC. Odległoœć, jaka dzieliła jš od nas, była dziesięciokrotnie mniejsza niż dystans między Ziemiš a Księżycem. W ostatnich dekadach takich przypadków było więcej.

Dlatego Uniwersytet Hawajski pracuje nad programem ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System). W przypadku możliwej kolizji z asteroidš œrednicy 45 m ATLAS będzie ostrzegał tydzień wczeœniej, w przypadku asteroidy o œrednicy 150 m – trzy tygodnie. Mniejsze obiekty ze względu na skutki, jakie mogš spowodować, nazywane sš niszczycielami miast, natomiast większe – niszczycielami regionów. Jeszcze większe to niszczyciele cywilizacji i życia.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: k.kowalski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL