Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Do Ziemi zbliża się planetoida

123RF
Kilkunastometrowa planetoida 2012 TC4 przeleci 12 paŸdziernika w odległoœci ok. 50 tys. km od Ziemi. Będzie więc wtedy prawie osiem razy bliżej naszej planety niż Księżyc - poinformował PAP dr Paweł Wajer z Centrum Badań Kosmicznych PAN. - Obserwacje wskazujš, że obiekt nie zderzy się z Ziemiš - zapewnił w rozmowie z PAP dr Paweł Wajer z CBK PAN.

Symulacje prowadzone przez dr. Wajera pokazujš, że planetoida 2012 TC4 minie Ziemię w odległoœci 50 153 km - plus minus 167 km. Porównywalne wyniki uzyskano i w innych oœrodkach badawczych.

Rozmówca PAP zwrócił uwagę, że odległoœć Ziemia - Księżyc to - w przybliżeniu 400 tys. km. Planetoida znajdzie się więc w odległoœci prawie 8 razy mniejszej niż odległoœć do naszego naturalnego satelity.

Wczeœniejsze szacunki nie były tak dokładne. Jeszcze w lipcu NASA podawała na swoich stronach, że planetoida może minšć Ziemię w odległoœci między 68 tys. a 270 tys. km. Teraz - po kilku kolejnych miesišcach obserwacji planetoidy - można bardziej sprecyzować przewidywania.

- Im mamy więcej obserwacji obiektu, tym dokładniej potrafimy przewidzieć jego orbitę. Ta planetoida była obserwowana przez krótki czas w 2012 r., kiedy też zbliżyła się do Ziemi. Potem - ponieważ to mały obiekt - nie mógł być obserwowany. A teraz, kiedy znowu stał się widoczny, można było wykonać dokładniejsze obserwacje - wyjaœnił dr Wajer.

Naukowiec zaznaczył, że planetoida 2012 TC4 jest niewielka - jej œrednica wynosi ok. kilkanaœcie metrów. - Planetoida 2012 TC4 nawet gdyby zderzyła się z Ziemiš, pewnie nie zaszkodziłaby nam jakoœ strasznie. Pewnie w atmosferze rozpadłaby się na wiele fragmentów, jak obiekt w Czelabińsku - skomentował dr Wajer. Planetoida, która w 2013 r. wpadła w atmosferę Ziemi w okolicach Czelabińska, miała niecałych 20 metrów œrednicy.

Fizyk zwrócił uwagę, że takiego typu obiekty przelatajš w pobliżu Ziemi doœć często, tylko nie zawsze jesteœmy w stanie je zauważyć. - Jest prowadzony regularny monitoring, ale nie całego nieba - poinformował dr Wajer.

Planetoida 2012 TC4 została odkryta 4 paŸdziernika 2012 roku w programie badawczym systematycznej i cišgłej obserwacji nieba Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System). Ponownie do Ziemi zbliży się za dwa lata, wtedy jednak znajdzie się w znacznie większej odległoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL