Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Sonda Cassini po 20-latach kończy misję "samobójstwem"

AFP
Wejœcie w atmosferę Saturna było ostatnim, "samobójczym" etapem misji sondy Cassini. Sonda, która przez kilkanaœcie lat badała Saturna, jego księżyce i system pierœcieni, uległa zniszczeniu w atmosferze planety – poinformowała NASA.

Amerykańska agencja kosmiczna NASA ogłosiła, że zgodnie z planem sonda Cassini przesłała w pištek ostatnie zdjęcia i dane zebrane podczas zbliżania się do Saturna. Telemetria otrzymana podczas lotu w stronę Saturna, potwierdziła, że pojazd kosmiczny wszedł w atmosferę z włšczonymi silnikami w celu stabilizacji lotu. Utrata kontaktu z sondš Cassini nastšpiła o godz. 13:55 polskiego czasu. Wejœcie w atmosferę rozpoczęło się około minuty przed utratš sygnału. Ostatni sygnał odebrała antena działajšca w ramach NASA Deep Space Network w Canberrze w Australii. Dystans około 1,4 miliarda kilometrów od Saturna sygnał ten pokonał w 83 minuty.

Sonda kosmiczna przesyłała dane naukowe prawie w czasie rzeczywistym, aż do momentu, gdy jej główna antena nie była w stanie być dłużej wycelowana w Ziemię. Z kolei ostatnie zdjęcia zostały przesłane dzień wczeœniej. Podczas finalnego manewru uzyskano najgłębsze w historii badań Saturna pomiary gęstoœci plazmy, pola magnetycznego, temperatury i warunków atmosferycznych. Dane z oœmiu instrumentów naukowych sondy zostały przesłane na Ziemię. NASA zapowiedziała, że naukowcy przeanalizujš je w najbliższych tygodniach.

NASA zdecydowała się na taki destrukcyjny finał misji, aby chronić lodowe księżyce planety, a w szczególnoœci Enceladusa, "podejrzewanego" o posiadanie podpowierzchniowego oceanu, przed ryzykiem upadku sondy na któryœ z tych obiektów. Nie można wykluczyć, że na pokładzie sondy pozostały jakieœ ziemskie mikroby, a dla przyszłych badań i eksploracji tych księżyców lepiej, aby nie zostały one skażone.

- To ostatni rozdział niesamowitej misji, ale także nowy poczštek. Odkrycie przez sondę Cassini oceanicznych œwiatów na Tytanie i Enceladusie zmieniło wszystko, przekształcajšc nasze wyobrażenia na temat zaskakujšcych miejsc do poszukiwania potencjalnego życia poza Ziemiš - powiedział Thomas Zurbuchen z NASA Science Mission Directorate w Centrali NASA w Waszyngtonie. Ostatnie „nurkowanie” sondy było końcowym manewrem podczas „Grand Finale”, czyli wielkiego finału całej misji, kiedy w cišgu ostatnich pięciu miesięcy sonda 22 razy przelatywała pomiędzy Saturnem, a jego pierœcieniami. W poniedziałek sonda minęła Tytana - największy księżyc planety, wykorzystujšc jego pole grawitacyjne do ustalenia ostatecznej trajektorii w kierunku Saturna. W odbiorze sygnałów podczas tych ostatnich tygodni, sieć anten NASA była wspierana także przez odbiorcze stacje naziemne ESA.

- Misja sondy Cassini zakończyła się, ale praca nad jej naukowym bogactwem będzie trwać jeszcze wiele lat. Jak dotšd, dotknęliœmy zaledwie wierzchołka góry informacji, które możemy poznać z danych przesyłanych przez czas trwania misji - powiedziała Linda Spilker z NASA JPL, naukowiec z projektu Cassini. Z kolei dyrektor naukowy ESA - Alvaro Giménez powiedział, iż misja Cassini rewolucjonizowała naszš wiedzę o systemie Saturna od momentu dotarcia do niego sondy, przez kolejne 13 lat.

Sonda Cassini została wystrzelona 15 paŸdziernika 1997 roku z Przylšdka Canaveral na Florydzie. Do Saturna dotarła 30 czerwca 2004 roku i od tamtej pory, aż do poniedziałku 15 wrzeœnia b.r., kršżyła wokół planety, zbierajšc olbrzymiš iloœć danych o tym gazowym olbrzymie, jego magnetosferze, pierœcieniach i księżycach. Wypuœciła także próbnik Huygens, który 14 stycznia 2005 roku wylšdował na powierzchni Tytana, największego księżyca Saturna.

Cassini-Huygens to projekt, który był prowadzony przez amerykańskš agencję kosmicznš NASA, we współpracy z Europejskš Agencjš Kosmicznš (ESA) i Włoskš Agencjš Kosmicznš. Udział w projektowaniu i budowie dwóch elementów do lšdownika Huygens miało także Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL