Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Dziś noc spadajšcych gwiazd

Fotolia
Nawet 120 "spadajšcych gwiazd" na godzinę będzie można zaobserwować podczas nocy z 12 na 13 sierpnia. Wspólne oglšdanie organizuje m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i łódzkie Planetarium EC1. W Warszawie będš wyłšczone œwiatła na trzech mostach i iluminacja Stadionu Narodowego, aby lepiej można było obserwować to zjawisko.

Wspólne obserwacje Perseidów odbywajš się w wielu miejscach w Polsce. W Łodzi na przykład astronomowie z Planetarium EC1 zapraszajš na noc pod spadajšcymi gwiazdami w tamtejszym Parku ródliska już o godz. 19.30. Majš udowodnić oglšdajšcym, że wiedza nie szkodzi romantyzmowi i że przelatujšce na nieboskłonie Perseidy czyli "spadajšce gwiazdy" tworzš niezwykły nastrój. Organizatorzy będš udzielać wskazówek, informacji i odpowiadać na pytania uczestników - podał na stronie internetowej dr Tomasz Banyœ z łódzkiego Planetarium EC1.

W Warszawie organizatorem wspólnego oglšdania "Nocy spadajšcych gwiazd 2017" jest Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godz. 21.00 od krótkiego wykładu o tym, co chętni będš mogli obejrzeć.

"Ludzie lubiš być w pewnych sytuacjach razem i oglšdanie spadajšcych gwiazd do nich należy" - powiedziała PAP Katarzyna Nowicka, rzecznik prasowy CNK. Dodaje, że co roku wspólne oglšdanie cieszy się dużš popularnoœciš, "przychodzš młodzi, z dziećmi, starsi, z psami".

Rzecznik CNK twierdzi, że nawet przy dużym zachmurzeniu będzie widać "spadajšce gwiazdy", choć nie w takim stopniu jak przy bezchmurnym niebie.

W Warszawie najlepszymi miejscami do obserwacji Perseidów będš bulwary wiœlane, skwer Kahla i Park Odkrywców, czyli miejsca w pobliżu Centrum Nauki Kopernik.

"Będziemy się starali stworzyć jak najlepsze warunki do oglšdania, więc będzie wyłšczone pobliskie oœwietlenie - most Œwiętokrzyski, Poniatowskiego, Œlšsko-Dšbrowski, œwiatła na skwerze Kahla, szklane wejœcia do tunelu Wisłostrady, niektóre lampy przy wyjœciu ze stacji metra Centrum Nauki Kopernik, a także iluminacja Stadionu Narodowego" - poinformowała rzeczniczka.

 

Według organizatorów, obserwacja "spadajšcych gwiazd" jest prosta. "Wystarczy położyć się na kocu, leżaku lub po prostu na trawie i wpatrywać się w jak największy obszar nieba. Pierwsze meteory powinniœmy dostrzec już po kilku minutach obserwacji. Będzie ich tym więcej, im ciemniejsze miejsce do obserwacji wybierzemy" - powiedziała PAP Nowicka.

Planetarium w Toruniu na swojej stronie internetowej radzi, aby obserwacje zaczynać jak najwczeœniej, bo po godz. 23.00 zacznie nam przeszkadzać Księżyc, który będzie rozjaœniać niebo. Ok. godz. 22.00 radiant roju, czyli miejsce, skšd będš "wylatywały" meteory, będzie ponad północno-wschodnim horyzontem.

Organizatorzy wspólnego oglšdania radzš też pamiętać o ciepłej odzieży, bo pozostawanie w bezruchu bardzo szybko może skończyć się wyziębieniem.

Letnie noce, a szczególnie pierwsza połowa sierpnia, to najlepsza pora na wypatrywanie „spadajšcych gwiazd”. Na niebie pojawia się wtedy rój meteorów - Perseidów. Jego maksimum spodziewane jest w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wówczas pojawić się może nawet 120 „spadajšcych gwiazd” na godzinę.

"Spadajšce gwiazdy" to inaczej meteory, czyli œlady przejœcia w atmosferze po drobnych ciałach kosmicznych, nazywanych meteoroidami. Takš nazwę noszš one wtedy, kiedy poruszajš się przez Układ Słoneczny. Sš to pozostałoœci po kometach bšdŸ asteroidach w postaci okruchów i ziarenek, często milimetrowej wielkoœci.

Kiedy te wpadnš do atmosfery ziemskiej – z prędkoœciami rzędu kilkudziesięciu kilometrów na sekundę – parujš gwałtownie, kreœlšc przy tym na niebie jasny œlad, czyli właœnie meteor. Żeby okruch zostawił po sobie widoczny œlad na niebie, wystarczy, że ma masę ok. 1 grama, ale z obserwacji radiowych wiadomo, że w atmosferę naszej planety wpadajš i mniejsze.

Astronom i szef Planetarium EC1 Tomasz Kisiel w rozmowie z PAP podkreœla, że "meteory wlatujšc z dużš prędkoœciš w atmosferę ziemskš momentalnie rozgrzewajš się do tysięcy stopni Celsjusza i płonš. Dajš błysk jasnego œwiatła przez bardzo krótki czas". Im mniejszy obiekt, tym słabiej widoczny i tym szybciej ulega całkowitemu spaleniu" - wyjaœnił.

"I trzeba przygotować się na co najmniej godzinę, dwie godziny obserwacji. Wtedy jest szansa, że po pierwsze oczy przyzwyczajš się porzšdnie do ciemnoœci i będziemy dostrzegali te najsłabsze meteory, ale również ten okres daje szanse na zaobserwowanie wielu zjawisk" - wyjaœnił ekspert.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL