Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Diecezja Essen: nic nie wiemy o planach zburzenia "polskiego" kościoła

picture-alliance/dpa
"Wiadomoœci" TVP podały, że "Niemcy chcš zburzyć polski koœciół". Zarówno rzecznik diecezji Essen jak i rektor Polskiej Misji Katolickiej sš zdziwieni tš informacjš.

– Nic nie wiemy na temat planów zburzenia koœcioła œw. Klemensa w Essen – zapewnia zastępca rzecznika prasowego diecezji Essen Jens Albers.

Jednak jak dodaje, od pewnego czasu parafie znajdujš się w fazie restrukturyzacji zwišzanej z malejšcš liczbš wiernych. W tym zainicjowanym przez miejscowego biskupa procesie gremia zarzšdzajšce parafiami majš zastanowić się, jak zareagować na te wyzwania. Sprzedaż koœcielnych działek czy budynków jest "zasadniczo możliwa". Jednak, jak podkreœla Jens Albers, możliwe to jest tylko, jeœli takš decyzję podejmš gremia parafialne oraz decyzję tę zatwierdzi biskup.

Żadnego wniosku nie było

Dotyczy to także parafii œw. Antoniego, na terenie której znajduje się koœciół pw. œw. Klemensa, użytkowany przez Polskš Misję Katolickš. Jak zapewnia Albers, nie ma żadnej decyzji w sprawie sprzedaży tego koœcioła. Kuria biskupia "towarzyszy gremiom parafialnym w tym procesie" i "ma na uwadze potrzeby parafii obcojęzycznych".

Informacjami "Wiadomoœci" zaskoczony jest także rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. prałat Stanisław Budyń, który za poœrednictwem biura prasowego Episkopatu Polski wydał oœwiadczenie, w którym stwierdza, że informacje na temat pozbawienia możliwoœci użytkowania koœcioła pw. œw. Klemensa w Essen przez polskojęzycznych katolików "sš niesprawdzone i nie zostały potwierdzone przez miejscowš kurię biskupiš".

- Żaden wniosek o zburzenie koœcioła nie wpłynšł - podkreœla w rozmowie z DW ks. Budyń i zaznacza, że trzeba najpierw wyjaœnić, skšd się wzięły informacje o planach wyburzenia œwištyni. Rektor Polskiej Misji Katolickiej podkreœlił, że współpraca polskich misji z niemieckimi parafiami i władzami koœcielnymi jest dobra. Dodał jednoczeœnie, że już po emisji materiału w "Wiadomoœciach" TVP kuria diecezjalna w Essen zapewniła go, że nie ma mowy o likwidacji duszpasterstwa w języku polskim.

Polskojęzyczni katolicy, niekoniecznie Polacy

Jak zaznacza ksišdz Budyń, błędem jest również mówienie o "polskich koœciołach", ponieważ koœcioły użytkowane przez Polskš Misję Katolickš należš z reguły do niemieckich parafii. Podobnie duszpasterze wolš mówić o "polskojęzycznych katolikach", niż o Polakach, bo ich posługa skierowana jest także do osób niekoniecznie legitymujšcych się polskimi paszportami, ale przywišzanych do języka polskiego i polskiej kultury.

Według księdza rektora w Niemczech zdarzały się już przypadki zmiany koœciołów użytkowanych przez Polskie Misje Katolickie. Taki przypadek miał miejsce na przykład w Oldenburgu, gdzie polskojęzyczni katolicy otrzymali większy koœciół i to wyłšcznie do własnego użytku. Z jego doœwiadczeń wynika, że strona niemiecka z reguły reaguje pozytywnie na racjonalne i dobrze przedstawione argumenty.

ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL