Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Abp Gšdecki: Bez chrztu mogło nie być państwa polskiego

Abp Stanisław Gšdecki
Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Bez chrztu mogło nie być państwa polskiego ani Polaków, ani naszej wielkiej historii oraz kultury – mówił podczas mszy Wigilii Paschalnej w Poznaniu przewodniczšcy Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gšdecki.

Podczas odprawionej w sobotę w poznańskiej katedrze mszy Wigilii Paschalnej, hierarcha podkreœlił, że „tej Wielkiej Nocy rozważmy trzy sprawy: zmartwychwstanie Chrystusa, œwiętowanie zmartwychwstania i chrzest". Jak mówił – sš to kwestie zwišzane z wielkš Bożš tajemnicš i nierozerwanie z sobš powišzane.

Abp Gšdecki nawišzujšc do tegorocznego jubileuszu chrztu Polski podkreœlił, że „chociaż o okolicznoœciach przyjęcia chrztu przez księcia Polan i jego poddanych wiemy niewiele, to jednak nie ulega wštpliwoœci, że akt ten był najbardziej doniosłym i brzemiennym w skutki wydarzeniem w dziejach Polski" - mówił.

„Można nawet powiedzieć, że bez chrztu mogło nie być państwa polskiego ani Polaków, ani naszej wielkiej historii oraz kultury. Narodziny państwa polskiego i jego chrzest sš ze sobš œciœle zwišzane" – dodał.

Przypominajšc słowa listu Konferencji Episkopatu Polski na jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski, hierarcha wskazał, że być może już sam Mieszko „przeczuwał, że jego chrzcielnica będzie kolebkš rodzšcego się narodu i że na tysišclecia pozostanie znakiem inspirujšcym i budujšcym jego tożsamoœć".

Zaznaczył jednak, że aby do chrztu państwa w ogóle mogło dojœć, potrzebny był osobisty wybór Mieszka I. „On go uczynił, ponieważ był przekonany, że tylko nowi ludzie tworzš nowy œwiat, wypowiadajšc się przez nowš kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Że tylko ich doœwiadczenie wiary przekłada się z mocš na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym".

"Społeczne konsekwencje przyjętego przez niego chrztu pojawiły się póŸniej, podšżajšc od rodziny po naród, a nawet wspólnotę narodów, jakš dzisiaj stanowi dla nas Europa" – powiedział arcybiskup.

Jak dodał, współczesnych ludzi zdumiewać może skutecznoœć chrystianizacji ówczesnej Polski, która była jednak w dużej mierze wynikiem ogromnej pobożnoœci pierwszych polskich władców. „Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II – stali się ludŸmi głębokiej wiary, którzy zgodnie z ogólnie panujšcymi wtedy w Europie przekonaniami uważali, że monarcha jest odpowiedzialny za umacnianie wiary i za zbawienie swoich poddanych" – mówił duchowny.

Zdaniem hierarchy Polacy powinni z całš mocš powtarzać to samo Mieszkowe „Wierzę", i powinni to czynić „przekonani o tym, że przyszłoœć Koœcioła i Polski zależy od mocy naszej wiary". Dodał, że „tegoroczne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych będzie – poza osobistym przeżyciem – także wyrazem akceptacji chrzeœcijańskiej kultury naszego narodu, jego norm obyczajowych i etycznych. I będzie stanowiło podjęcie odpowiedzialnoœci i za wiarę, i za nasze państwo".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL