Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Ks. Bogusław Kowalski: Walentynki można pogodzić ze Środš Popielcowš

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Ks. Bogusław Kowalski, proboszcz parafii katedralnej œw. Floriana i œw. Michała Archanioła w Warszawie.

"Rzeczpospolita": 14 lutego katolicy przeżywajš Œrodę Popielcowš, która rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Jednym z symboli tego dnia jest popiół, którym posypywane sš głowy wiernych. Co oznacza ten gest?

Ks. Bogusław Kowalski: Popiół od zawsze był znakiem pokuty, ale także przemijalnoœci. Pokazujš to słowa: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” albo „pamiętaj, że prochem jesteœ i w proch się obrócisz”, wypowiadane podczas posypywania głów popiołem. W końcu z naszego ciała, o które tak się troszczymy, zostanie tylko popiół. Ma on także uzbroić nas w duchowy pancerz przed pokusami, którymi atakuje nas każdego dnia Szatan. Dlatego w tym dniu narzucamy sobie również dyscyplinę pokarmowš, żeby umartwiać nie tylko swojš duszę, ale i ciało.

Na czym polega œcisły post?

Powstrzymujemy się wtedy od pokarmów mięsnych, a do tego spożywamy tylko jeden posiłek do syta. Sš dwa dni w roku, w których taki post obowišzuje: Œroda Popielcowa i Wielki Pištek. Poczštek i koniec najdramatyczniejszych wydarzeń w dziejach œwiata, w których Chrystus oddaje życie za nasze grzechy i umiera na krzyżu, przez co dokonuje się nasze odkupienie. Dlatego właœnie te dwa dni sš tak obarczone znamionami pokuty.

W tym roku Œroda Popielcowa dzieli miejsce w kalendarzu z walentynkami. Czy da się pogodzić szczególny dzień pokuty z radosnym œwiętem zakochanych?

To jest możliwe pod jednym warunkiem. Chrzeœcijanie nie powinni zapominać, że jest to dzień wyciszenia. Może ta zbieżnoœć dat jest znakiem od Boga, który chce, żeby zakochane oczy ludzi otworzyły się szerzej i zobaczyły istotę prawdziwej miłoœci. Nie tej zaklętej w naręczach kwiatów, ale w poœwięceniu, które Chrystus nieustannie pokazuje poprzez Eucharystię. Ten dzień może być okazjš do tego, żeby zakochani poszli razem do koœcioła, przyjęli w swojej intencji komunię œwiętš i pomodlili się do œw. Walentego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL