Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Biskup Markowski: prawdziwe małżeństwo to zwišzek kobiety i mężczyzny

Adobe Stock
Małżeństwo to zwišzek mężczyzny i kobiety; to zwišzek miłoœci, z którego rodzi się nowe życie – tego nikt nie jest w stanie zmienić - powiedział w sobotę biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski podczas mszy œw. odprawionej w przeddzień Œwięta Œwiętej Rodziny.

Œwięto Œwiętej Rodziny, czyli Jezusa, Maryi i Józefa, Koœciół katolicki obchodzi tradycyjnie w pierwszš niedzielę po Bożym Narodzeniu. Mszę w przeddzień œwięta bp Markowski odprawił w Œwištyni Opatrznoœci Bożej w Warszawie.

W ocenie bp Markowskiego, czas Bożego Narodzenie kiedy „Syn Boży wkracza w historię œwiata po to, by przywrócić nam godnoœć dzieci Bożych”. „Syn Boży rodzi się jako niemowlę w zwykłej rodzinie, w opuszczonej grocie, w małym, zapomnianym miasteczku, w nocy, gdy wszyscy œpiš. Rodzi się jako niemowlę, które jak każde dziecko zdaje się na opiekę Jego Matki i œw. Józefa, który broni jego życia ” – przypomniał bp Markowski.

Hierarcha przypomniał, że następne 30 lat po narodzinach Jezus spędził z rodzicami w Nazarecie. „To niezwykle ważne lata, w których Jezus uœwięca ludzkš rodzinę, uœwięca ludzkš pracę, ludzkš codziennoœć” – ocenił bp Markowski.

Dodał, że okolicznoœci, w jakich narodził się Jezus stanowiš ważnš wskazówkę dla każdego człowieka. „Boże Narodzenie to przypomnienie, czym jest ludzka rodzina. Że jest to miejsce, którego nic i nikt nie jest w stanie zastšpić, bo to właœnie w rodzinie człowiek nie tylko przychodzi na œwiat, ale uczy się żyć, kochać i pracować” – zaznaczył hierarcha.

Zdaniem bp Markowskiego, œwięta Bożego Narodzenia to przypomnienie fundamentalnej prawdy, że „prawdziwe małżeństwo to zwišzek kobiety i mężczyzny”.

„Zadziwiam się, kiedy słucham dyskusji publicznych, medialnych, kiedy słucham wypowiedzi, że małżeństwo to tylko twór kulturowy, że to tylko obyczaj, który można na różny sposób zmieniać” – podkreœlił bp Markowski.

Zdaniem hierarchy, człowiek jest istotš wolnš, która „ma prawo wybierać model życia, który mu odpowiada”. Jednak nie może on „zmieniać prawa, które leży u podstaw istnienia całej ludzkoœci”.

„Jeżeli nawet ktoœ nie uznaje, iż od poczštku Bóg stworzył ludzi jako mężczyzn i kobiety, jeżeli nie uznaje Słowa Bożego i Jego objawienia, to przynajmniej niech uzna prawo naturalne, które leży u podstaw istnienia ludzkoœci. Małżeństwo to zwišzek mężczyzny i kobiety; to zwišzek miłoœci, z którego rodzi się nowe życie – tego nikt nie jest w stanie zmienić” – podkreœlił bp Markowski.

Œwięto Œwiętej Rodziny obchodzone jest już od XVIII, choć na stałe do liturgii wprowadził je dopiero papież Leon XIII. W 1921 r. papież Benedykt XV rozszerzył œwięto Œwiętej Rodziny na cały Koœciół.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL