Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

"Adwent wyjštkowo krótki. Musimy go przeżywać intensywnie"

Fotorzepa/ Piotr Nowak
Bez Adwentu nie ma głębokiego przeżycia spotkania z Jezusem w œwięta Bożego Narodzenia - zwraca uwagę metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w specjalnym słowie na tegoroczny Adwent. Rozpocznie się on w niedzielę 3 grudnia.

"W tym roku Adwent jest wyjštkowo krótki, dlatego musimy go przeżywać niezwykle intensywnie. Musimy zrobić wszystko, by nie pozwolić go sobie zabrać, zbyt wczeœnie przechodzšc do atmosfery œwišt Bożego Narodzenia" - podkreœla metropolita warszawski w przesłaniu przekazanym w sobotę PAP.

Zachęca w nim rodziny do uczestnictwa w liturgii adwentowej, by "przez roraty i rekolekcje dobrze przygotować się do œwišt Bożego Narodzenia".

Hierarcha zwraca też uwagę, iż Adwent rozpoczyna w Koœciele nowy rok liturgiczny. "Ten rok 2018 będzie niezwykle ważny w Koœciele, ale też niezwykle ważny w naszej ojczyŸnie. Będziemy przeżywać setnš rocznicę odzyskania niepodległoœci. W naszych domach, rodzinach, w naszej pracy, w naszej Polsce spróbujmy łšczyć dwa wymiary: modlitwę i czyn, pobożnoœć i codziennoœć" - podkreœla.

Nawišzujšc do hasła nowego programu duszpasterskiego Koœcioła w Polsce, który rozpoczyna się od Adwentu - "Napełnieni Duchem Œwiętym", kard. Nycz przypomina, że "owocem Ducha jest miłoœć, przebaczenie, zgoda".

"Tego wszystkiego w życiu naszym i naszych bliskich oraz w życiu naszej ojczyzny tak bardzo nam potrzeba. Właœnie to, chrzeœcijanin, człowiek żyjšcy wiarš może wnieœć do życia społecznego – konkretne postawy, które budujš jednoœć, pokój, zgodę i miłoœć" - zaznaczył metropolita warszawski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL