Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

"In vitro i aborcja to wielkie zło moralne"

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia jest adresowana nie tylko do tych, którzy sš obecni przy łóżku chorego, ale też do organizatorów służby zdrowia - zaznaczył abp Henryk Hoser
Fotorzepa/ Waldemar Kompała
Zapłodnienie in vitro i aborcja to wielkie zło moralne - powiedział konsultor Papieskiej Rady ds. Zdrowia o. prof. Maurizio Faggioni podczas prezentacji Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia w siedzibie episkopatu.

Uczestnicy debaty podkreœlali, że dokument ten jest "moralnym drogowskazem dla pracowników służby zdrowia".

Jak zaznaczył Faggioni, nowa Karta przedstawia zasadnicze problemy obecne w dzisiejszym œwiecie zdrowia. Dodał, że zawiera wskazania dotyczšce narodzin, życia i œmierci. - Fundamentem tej refleksji jest przede wszystkim wartoœć i nienaruszalnoœć życia od poczštku i wartoœć i godnoœć ludzkiej prokreacji i narodzin - podkreœlił.

Dodał, że autorzy Karty jasno stwierdzajš, że zapłodnienie in vitro "jest niemoralne", ponieważ "nie można odseparować aktu prokreacji od aktu seksualnego i małżeństwa". - Jeœli chodzi o zapłodnienie in vitro zapisy Karty analizujš kwestię mrożenia embrionów – wiele z nich zostaje opuszczonych i ktoœ mógłby chcieć używać ich w sposób nieodpowiedni np. do eksperymentów. Nie można zapominać, że sš to osoby ludzkie i trzeba je traktować z szacunkiem – zaznaczył o. Faggioni.

Wyjaœnił, że jeœli chodzi o diagnozę prenatalnš, autorzy Karty stwierdzajš, że jest ona "sama w sobie dobra, gdyż pozwala poznać stan zdrowia płodu i leczyć go przed urodzeniem", jednak "jest nie do przyjęcia, jeœli jej celem jest aborcja".

Dodał, że nowa Karta wiele stron poœwięca aborcji. - Dokonanie aborcji w sposób zamierzony jest zawsze wielkim złem moralnym. Możemy dyskutować na temat trudnych sytuacji, które prowadzš do aborcji. Ale zakaz zabijania niewinnego życia trzeba stwierdzić z mocš – podkreœlił o. Faggioni. Przypomniał, że Karta porusza m.in. problemy cišży ektopowej, płodów encefalicznych, produkcji komórek macierzystych, terapii genowej embrionalnej, przeprowadzania doœwiadczeń na embrionach oraz używania komórek macierzystych i płodowych do produkcji szczepionek.

Przewodniczšcy zespołu KEP ds. bioetycznych abp Henryk Hoser zaznaczył, że jest to dokument niezwykle potrzeby, ponieważ "daje orientację w spojrzeniu na ludzkš osobę od poczštku życia, aż do jego końca". Przypomniał, że pierwsza Karta została wydana w 1994 r. a rozwój medycyny jest "bardzo burzliwy, dokonuje się w wielkim tempie", więc czas, który upłynšł od pierwszej publikacji jest w historii medycyny całš epokš. Stšd – jak wyjaœnił – koniecznoœć wydania nowej Karty.

- Karta jest adresowana nie tylko do tych, którzy sš obecni przy łóżku chorego, ale też do organizatorów służby zdrowia – legislatorów, prawników, menedżerów. Odnosi się do sprawiedliwoœci społecznej i ma analogie do kodeksów etyki lekarskiej – podkreœlił hierarcha.

Przewodniczšcy zespołu KEP ds. służby zdrowia bp Stefan Regmunt przypomniał historię powstania Karty, natomiast prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu zaznaczył, że prezentowany dokument "porusza kwestię prawa do sprzeciwu sumienia pracowników służby zdrowia i jest moralnym drogowskazem dla pracowników służby zdrowia" i przypomina, że "człowiek nie może być posłuszny prawu, które jest niemoralne".

- Autorzy przypominajš, że ani lekarz ani pacjent nie jest panem życia. To oznacza, że personel medyczny i osoby kierujšce służbš zdrowia powinni mieć zapewnionš możliwoœć odmowy uczestnictwa w planowaniu, przygotowywanie i dokonywaniu czynów przeciwko życiu – powiedział.

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia została przygotowana przez Papieskš Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, powołanš w 1985 r. przez papieża Jana Pawła II. Pierwsze wydanie Karty opublikował w 1994 r. pierwszy przewodniczšcy tej dykasterii kard. Fiorenzo Angelini.

Decyzja o przygotowaniu polskiego tłumaczenia Karty zapadła podczas Międzynarodowej Konferencji "Fides et ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny", która odbyła się w dniach 27-28 lutego 2017 r. w Katowicach. Jest to pierwsze tłumaczenie nowej Karty z języka włoskiego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL