Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Kard. Dziwisz: ostre podziały w naszym kraju prowadzš do niechęci wobec innych

Fotorzepa, Piotr Guzik
Nieszczęœciem naszego kraju sš ostre podziały partyjne - mówił w orędziu wielkanocnym kard. Stanisław Dziwisz. Jak podkreœlił, prowadzš one m.in. do niechęci wobec innych, majšcych inny odcień skóry, mówišcych innymi językami, szukajšcych naszej pomocy.

W wielkanocnym orędziu wyemitowanym w Wielkš Sobotę w TVP arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej zwrócił się do wszystkich, którzy podzielajš wiarę w Jezusa Chrystusa, ale także do tych, którzy szukajš motywów nadziei, aby swemu życiu na ziemi nadać sens. 

"Co roku Œwięta Wielkiej Nocy skupiajš naszš uwagę na wydarzeniu, które odmieniło losy œwiata i człowieka" - mówił. "W tym wydarzeniu Bóg uporzšdkował nasze najważniejsze sprawy, wkroczył bezpoœrednio w naszš ludzkš historię, do której od zarania człowieka na ziemi zakradło się zło, cierpienie i œmierć. Nie mogliœmy o własnych siłach odmienić tej przygnębiajšcej rzeczywistoœci" - podkreœlił kard. Dziwisz. 

Według niego Œwięta Wielkanocne to "œwięta zwycięstwa życia nad œmierciš" i "zwycięstwa Boga nad mrocznymi siłami grzechu i zła". To także - jak mówił kardynał - œwięta "zwycięstwa człowieka, bo wszyscy mamy udział w zwycięstwie Boga, jesteœmy bowiem jego dziećmi". 

Kard. Dziwisz powiedział, że jednš z konsekwencji oderwania się człowieka od Boga było podważenie braterskich relacji, jakie w zamyœle Stwórcy powinny panować między jego dziećmi. "Znamy historię Kaina i Abla. Ta historia niestety nie pozostała odosobnionym epizodem. Całe dzieje œwiata zostały naznaczone napięciami, podziałami, konfliktami i przemocš" - podkreœlił. 

Kardynał mówił o darze jednoœci. Jak zaznaczył, powinniœmy usilnie prosić o niego Boga, bo o własnych siłach nie poradzimy sobie z egoistycznymi pragnieniami, które oddalajš nas od bliŸnich i sprawiajš, że zamykamy się w sobie i dzielimy œwiat na swoich i obcych. 

"Rozpoznanie i pokorne uznanie tej trudnej prawdy jest pierwszym krokiem prowadzšcym do pojednania z Bogiem i bliŸnimi, do odmiany życia" - powiedział kard. Dziwisz. 

Podkreœlił, że utrzymywanie jednoœci w naszych wspólnotach, poczšwszy od rodziny, jest trudnym wyzwaniem. "Tym bardziej trudne jest ono w wielkim domu, który nazywamy Polskš" - mówił. 

"Nieszczęœciem naszego kraju sš ostre podziały partyjne, niemajšce wiele wspólnego z mšdrš demokracjš i politykš, utrzymujšce się napięcia i konflikty; wzajemne podejrzenia i oskarżenia prowadzš do marnowania energii, do zamykania się w swoich œrodowiskach, a także do niechęci wobec innych, mówišcych innymi językami, majšcych inny odcień skóry, szukajšcych naszej pomocy" - powiedział. 

"A przecież chrzeœcijaństwo jest religiš miłoœci, braterstwa, solidarnoœci" - podkreœlił kardynał.

Kard. Dziwisz mówił ponadto, że w zeszłym roku podczas Œwiatowych Dni Młodzieży młodzi ludzie z całego œwiata, w tym Polki i Polacy, pokazali, że możemy wszyscy przemawiać językiem miłoœci. "Młodzi pokazali nam, że możemy budować jeden braterski i solidarny dom, w którym jest miejsce dla wszystkich" - powiedział. 

"Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest fundamentem naszej nadziei. To przełomowe i ponadczasowe wydarzenie jest dla nas Ÿródłem inspiracji i odwagi do angażowania się w sprawy naszego œwiata, by stawał się on coraz bardziej ludzki, a więc coraz bardziej boży" - mówił kard. Dziwisz. 

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL