Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Kard. Stanisław Dziwisz: 124 dni pracy przed ŚDM

Fotorzepa/Piotr Guzik
Odmierzamy czas, jaki nam pozostał do rozpoczęcia Œwiatowych Dni Młodzieży w Krakowie – mówił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz podczas mszy œw. odprawionej w Wielki Czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Kard. Dziwisz podkreœlił, że do Œwiatowy Dni Młodzieży zostały 124 dni, które będš wypełnione intensywnš pracš.

Metropolita krakowski podkreœlił, że 2016 r. upływa pod znakiem dwóch wydarzeń: ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i właœnie ŒDM. - Dziękuję wszystkim bezpoœrednio zaangażowanym w to dzieło, a wszystkich proszę o jego czynne wsparcie i modlitwę – powiedział kard. Dziwisz.

- Koœciół potrzebuje i czeka na œwiadectwo żywej wiary młodych chrzeœcijan. Nie powinni mieć oni, i my nie powinniœmy, mieć kompleksu wobec współczesnego œwiata z jego wyzwaniami i proponowanymi modelami życia. Przecież tylko Jezus ma słowa życia wiecznego. Przecież tylko On może odpowiedzieć na najważniejsze pytania i najgłębsze pragnienia ludzkiego serca – mówił w homilii metropolita krakowski. Dodał, że Koœciół liczy na ludzi młodych, na ich wrażliwoœć, bardziej komunikatywny język i młodzieńczy entuzjazm wiary.

Odnoszšc się do Jubileuszu Miłosierdzia kard. Dziwisz przypomniał, że to œw. Jan Paweł II uwrażliwił cały Koœciół na sprawę miłosierdzia poprzez kolejne inicjatywy i decyzje m.in. poprzez encyklikę "Dives in misericordia", beatyfikację i kanonizację siostry Faustyny, ustanowienie œwięta Miłosierdzia Bożego dla całego Koœcioła oraz zawierzenie œwiata Bożemu miłosierdziu, co nastšpiło w 2002 r. w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. - W œwiecie, w którym do głosu dochodzi niesprawiedliwoœć, przemoc, deptanie godnoœci człowieka, trzeba błagać Boga o miłosierdzie nad nami i nad całym œwiatem – mówił kard. Dziwisz.

- Miłosierdzia potrzeba w naszych rodzinach, często skłóconych i rozbitych. Miłosierdzia potrzeba tam, gdzie życie ludzkie, zwłaszcza bezbronne, jest w pogardzie i nie ma żadnej ceny. Miłosierdzia potrzeba w naszym życiu społecznym i politycznym, w którym regułš stajš się postawy braku szacunku do drugiego człowieka inaczej myœlšcego, postawy nie majšce nic wspólnego z troskš o dobro wspólne – wskazał.

W Wielki Czwartek kapłani odnawiajš przyrzeczenia złożone w dniu œwięceń. Jak podkreœlił metropolita krakowski misjš duchownych jest "posługa pocieszenia", niesienie ludziom nadziei. - Nie szukamy spektakularnych sukcesów. W królestwie Bożym obowišzujš inne kryteria. Nie zniechęcajš nas nagłaœniane nieraz, często ponad miarę, nasze słaboœci. Uczš nas one pokory i zachęcajš do przejrzystego życia. Jesteœmy wszyscy nawracajšcymi się grzesznikami. Jesteœmy słabymi narzędziami, by bardziej była oczywista prawda, że to Bóg poprzez nas działa – mówił zwracajšc się do kapłanów kard. Dziwisz.

W mszy Krzyżma, odprawionej w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, uczestniczyli biskupi, kapłani i zakonnicy, ministranci, lektorzy, członkowie Ruchu Œwiatło-Życie oraz innych ruchów i stowarzyszeń młodzieży z Archidiecezji Krakowskiej. Tradycyjnie w Wielki Czwartek poœwięcone zostały oleje œwięte.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL