Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Kard. Nycz podczas Drogi Krzyżowej o zamachach i kryzysie migracyjnym

Warszawska Droga Krzyżowa przeszła ulicami stolicy w Wielki Pištek
PAP/ Jakub Kamiński
Zamachy terrorystyczne w Brukseli oraz kryzys migracyjny w Europie - m.in. o tych problemach mówił w Wielki Pištek podczas Drogi Krzyżowej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Nawišzał też do przypadajšcej w tym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski.

"Stajemy przy krzyżu Chrystusa w roku, w którym wspominamy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Wtedy postawiono na polskiej ziemi krzyż. Wtedy stanęliœmy pod tym krzyżem i przyjęliœmy naukę płynšcš z krzyża, która jest przede wszystkim naukš miłoœci" - zwrócił się do wiernych kard. Nycz.

Wygłaszajšc słowo pasterskie przed koœciołem œw. Anny, metropolita nawišzał do zamachów terrorystycznych w Brukseli, w których zginęło co najmniej 31 osób, a ponad 300 zostało rannych. Jak mówił ludzie ci zginęli z ršk "okrutnych bezmyœlnych terrorystów".

Kardynał mówił także o uchodŸcach i kryzysie migracyjnym w Europie. "Nie sposób wymienić tych wszystkich, którzy pukajš do bram Europy i czekajš na miłosierdzie" - powiedział. "Droga krzyżowa trwa w tych wszystkich miejscach, w których trwajš wojny, gdzie ludzie sš pozbawieni mieszkań, domów i ojczyzny. Sš przeœladowani za swoje poglšdy" - podkreœlił.

"Droga krzyżowa Chrystusa, krzyż, œmierć Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie to najjaœniejsze i najbardziej przekonujšce objawienie bożego miłosierdzia" - powiedział kard. Nycz.

"To jest ta modlitwa wielkiego tygodnia tego roku i to jest ta nadzieja na to, że zmartwychwstaniemy razem z Chrystusem, z tym wszystkim co jest słabe i co jest grzeszne" - dodał.

Droga Krzyżowa, która zgromadziła tłumy warszawiaków, przeszła z koœcioła akademickiego œw. Anny ulicami Miodowš i Senatorskš, poprzez pl. Teatralny. Następnie ul. Wierzbowš, pl. Piłsudskiego oraz ulicami Tokarzewskiego, Karaszewicza, Krakowskim Przedmieœciem pod koœciół œw. Anny.

Ulicami Warszawy krzyż nieœli m.in. biskupi, księża, siostry zakonne, studenci, strażnicy miejscy, prawnicy, przedstawiciele służby zdrowia, żołnierze, policjanci, rzemieœlnicy. Rozważania, odczytywane przy czternastu stacjach przedstawiajšcych ostatniš drogę i mękę Chrystusa, przygotował aktor Radosław Pazura.

Po raz pierwszy Drogę Krzyżowa na ulicach Warszawy zorganizowano w 1994 roku.

Wielki Pištek w Koœciele katolickim jest dniem upamiętniajšcym mękę i œmierć Chrystusa na Krzyżu. Centrum liturgii wielkopištkowej to uroczysta adoracja Krzyża. Często tego dnia odtwarzane jest całe kalwaryjskie misterium Męki Pańskiej, po którym wierni czuwajš przy symbolicznym Grobie Jezusa aż do Wielkiej Nocy.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL